"
>

Adam Oehlenschläger

Download Romantikken

Adam Oehlenschläger regnes typisk for den forfatter, som introducerede den romantiske strømning for det danske publikum. Han ses ofte som tæt forbundet med dansk guldalder og romantik. I begyndelsen af 1900-tallet blev han endda kaldt ”Nordens digterkonge”, og hans popularitet nåede også til de omkringliggende nordiske lande. I dag regnes han stadig for en af de helt store danske forfattere i litteraturhistorien.

Han indledte i 1799 sin forfatterkarriere med at skrive tekster, som var inspireret af oldnordiske fortællinger. I 1802 møder han den for romantikken i Danmark vigtige person, Henrik Steffens. Steffens havde været i Tyskland, hvor han var blevet bekendt med den tyske romantik. De ideer videreførte han i Danmark, da han vendte hjem fra sin rejse.

Efter mødet med Steffens var Oehlenschläger inspireret og kort efter skriver han et af sine mest berømte digte fra romantikken, ”Guldhornene”. Digtet udgives i Oehlenschlägers Digte, hvor der også er det kendte læsedrama ved navn ”Sanct Hans-aften-Spil”. Et af Oehlenschlägers mest centrale romantiske værker er lystspillet Aladdin. Det er et helt centralt hovedværk i den danske romantik. Lystspillet er inspireret af det orientalske, og det foregår i en eksotisk verden langt fra Danmark. Historien om den unge Aladdin er fortalt i et nyskabende sprog med et meget varieret ordforråd, der passer til de magiske hændelser i mystiske og spændende, orientalske omgivelser. Adam Oehlenschlägers værker har fået klassikerstatus på grund af deres sprog, som er nuanceret og varieret. I sin form er de både inspirerede af klassiske forfattere som Shakespeare, men samtidig nyskabende og normbrydende i forhold til andre danske værker fra samtiden. Adam Oehlenschläger havde sin helt egen stil, som gjorde, at han stak ud fra mængden i begyndelsen af 1800-tallet. Hans forfatterskab er stort, og det dækker over værker af mange forskellige genrer. Oehlenschläger står også bag vores nationalmelodi, ”Der er et yndigt land”.

Adam Oehlenschläger fik penge til en dannelsesrejse af det danske kongehus. I romantikken var flere forfattere på disse dannelsesrejser for at modnes og for at hente inspiration til deres digtning. På sin dannelsesrejse stiftede Oehlenschläger bekendtskab med en række centrale personligheder i romantikken. Det var blandt andre tyskeren Johann von Goethe og den franske forfatter Madame de Staël.