"
>

H.C. Andersen

Download Romantikken

Den allerstørste forfatter i dansk litteraturs historie udspringer ligeledes af romantikken. Det er H.C. Andersen, der er tale om her. Han begynder sit forfatterskab i romantikken, men han kommer ikke let til tops. Efter at være flyttet til København, væk fra hjembyen Odense, forsøger han at blive skuespiller. Dette mislykkes, og i stedet vil H.C. Andersen nu være dramatiker. Det har han mere succes med, og det giver ham mulighed for at tage en studentereksamen i Slagelse.

Efter sin studentereksamen gør H.C. Andersen alt, hvad han kan, for at få slået sit navn fast på den litterære scene. H.C. Andersen begynder den del af sit forfatterskab, som han sidenhen er blevet verdenskendt for, nemlig hans eventyr og historier. Ofte bruger han i sine eventyr motiver, som har klare forbindelser til ham selv. Et eksempel herpå er ”Den grimme ælling”. Den almindelige tolkning af dette eventyr er, at den er et billede på H.C. Andersens eget liv, hvor han går fra at være en fattig, uuddannet og uagtet ung mand til at være en respekteret kunstner og digter. Temaet om at stige opad i samfundet og udvikle sig til noget større er gennemgående i hele forfatterskabet. Det er historier om personer, der søger efter lykken på forskellig vis. H.C. Andersens forfatterskab favner bredt, lige fra digte, viser og eventyr og til romaner, rejseskildringer og dagbøger.