Schack von Staffeldt

Staffeldt udgav i 1804 sine Digte, der ikke opnåede succes på daværende tidspunkt. Han blev kritiseret for at efterligne Oehlenschläger, og i det hele taget nåede han ikke at vinde samtidens respekt i sin levetid. Det har hans værker til gengæld vundet senere hen, og i dag betragtes han som en central skikkelse i den danske romantik. Han led under, at hans forældre oprindeligt kom fra Tyskland, hvilket kunne ses i hans danske sprog. Men hvad han ikke havde i sit sprog, havde han til gengæld i sit indhold. I sine Digte ses et mere indgående kendskab til romantiske ideer, end det der er at finde hos eksempelvis Oehlenschläger. Staffeldt viser i sin digtning splittelsen mellem idéernes og fænomenernes verden. Da han ikke opnåede succes i sin samtid, lagde han forfattergerningen på hylden. Først mange år efter sin død blev hans kvaliteter slået fast af to af Det moderne gennembruds centrale skikkelser – Georg Brandes og Johan Ludwig Heiberg. Staffeldt regnes nu for den væsentligste repræsentant for nyplatonismen herhjemme.