Abstract

Et abstract er et kortfattet og præcist resumé skrevet på engelsk af en større opgave, eksempelvis et abstract i en SRP eller en SRO. Abstractet skal fungere som en sammenfatning af hele opgaven, og alt afhængig af opgavetypen skal abstractet typisk have en længde på 10-20 linjer.

Formålet med at skrive et abstract er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold. Abstractet skal derfor placeres som noget af det første i en SRP eller en SRO, efter forsiden og problemformuleringen, og før indholdsfortegnelsen. Det er vigtigt, at man skriver sit abstract som det sidste i sin færdiggørelse af opgaven, da et abstract skal give et overskueligt indblik i hele opgavens indhold.

Derudover er det naturligvis vigtigt, at abstractet skrives på korrekt og forståeligt engelsk. Resumeet skal skrives i ét sammenhængende afsnit. Der må desuden ikke inkluderes citater eller kildehenvisninger i et abstract.

Abstractet skal indeholde en beskrivelse af opgavens formål, altså den centrale problemstilling som opgaven har taget udgangspunkt i. Ydermere skal abstractet indeholde opgavens anvendte metoder/fremgangsmåde. Slutteligt skal der i et abstract konkluderes på de resultater og konklusioner, man har fundet frem til i sin undersøgelse. Det er vigtigt, at man skriver korte og præcise sætninger, da abstractet ikke må blive for langt. Nedenfor følger et eksempel på gode spørgsmål at stille sig selv i skriveprocessen, samt fornuftige vendinger at anvende, når man skal skrive sit abstract.

Abstract – eksempel

 1. Formål – What problem are you trying to solve? And Why?
 • The purpose of this paper is to…
 • This study examines…
 • This papir considers…

 1. Metode – How are you going to solve the problem?
 • To examine this problem, different types of analytic models and methods are to be included…

 1. Resultater og konklusioner – What did you find out?
 • The results show that…
 • These results implicate…
 • There is a powerful relationship between…

Annonce litterær artikel

Få endnu mere hjælp til abstract med SRP-bogen

 • - Se eksempler på abstracts
 • - Få gode råd til dit abstract
 • - Kom tættere på 12-tallet
Læs vejledningen nu

Abstract – gode tips

Det er vigtigt, som eksemplet ovenover indikerer, at man forholder sig objektiv, når man udarbejder sit abstract. Det gør man ved at undgå at bruge de personlige stedord som eksempelvis ”jeg” og ”vi” og i stedet bruger udtryk som ”The purpose of this paper is to…”.

Det er en fin idé, at have nogle nøgleord eller fraser man nævner nogle gange, især hvis der er tale om et abstract på et højt niveau (fx et abstract i en bachelor). Dog er det vigtigt, at man varierer sit sprog og ordvalg, så man skriver sit abstract på en ny måde, i forhold til den måde man har skrevet selve opgavebesvarelsen.

Slutteligt vil et godt tip i bestræbelsen på at få en god karakter være at vise allerede i abstractet, at man har styr på Blooms taksonomiske niveauer (det redegørende, analyserende og vurderende). Så har man sikret sig, at læseren allerede fra start af får et indblik i, at opgaven er dybdegående og på et tilfredsstillende niveau.

Guidelines til det engelske abstract

Resuméet:

 • fylder typisk 10-15 linjer
 • indeholder en beskrivelse af opgavens:
  • formål/problemstilling
  • anvendte metoder
  • resultater og konklusioner
 • indeholder ikke citater eller kildehenvisninger
 • skrives i ét afsnit
 • skrives i nutid (metodeafsnit kan være i datid)
 • laves efter opgaven er skrevet
 • placeres umiddelbart før indholdsfortegnelsen

Abstractets betydning i bedømmelsen af opgaven

 • Det er en relevant sammenfatning af opgaven
 • Det er overskueligt disponeret og indholdsmæssigt sammenhængende
 • Det er skrevet på forståeligt og korrekt engelsk