Engelsk disposition | engelsk outline

En engelsk disposition, også kaldet en engelsk outline, er en overordnet redegørelse for et givet emne. En disposition/outline i engelsk er systematisk opbygget og er opstillet på listeform. En engelsk outline benyttes både ved mundtlige og skriftlige opgaver.

Derfor kan dispositionen eksempevis fungere som et talepapir med stikord, hvis man skal præsentere et emne. En disposition i engelsk har typisk en længde på ca. én side. Den kan sagtens være en god måde at gå i dybden med en lang række forskellige emner.

En engelsk disposition er mere detaljeret end et summary (resumé eller referat). En engelsk disposition skal, udover at referere tekster, helst indeholde forskellige synspunkter eller holdninger fra flere forskellige parter inden for emnet. Den kan desuden indeholde dine egne synspunkter eller holdninger.

Det er en god idé at skrive præcise stikord i ens engelske disposition, så redegørelsen har en rød tråd. Det er meget vigtigt i en eventuel prøve/eksamenssituation. I nedenstående afsnit er det muligt at danne sig et overblik over præcis hvad en disposition på engelsk skal indeholde. Den fungerer derfor som en skabelon, man kan benytte sig af, når man skal udarbejde en god engelsk disposition:

Skabelon til disposition i engelsk

 • Introduction

I introduktionen præsenteres først det overordnede emne, og derefter kommer den del af emnet, man vælger at sætte fokus på. Det er vigtigt i introduktionen at forklare hvorfor man har valgt netop dette emne. Man bør gøre rede for grunden til at man synes, emnet er interessant og begrunde dette.

 • Body

Det næste, der følger efter introduktionen, er opgavens hoveddel. Her uddyber man alt det, man har fundet ud af, mens man har arbejdet med emnet. Her skal der være punkter, der eksempelvis indeholder historie, statistikker, citater fra tekster eller personlige holdninger.

Det er forskelligt fra opgave til opgave, hvad der er relevant at have med i sin hoveddel. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alt det man fortæller i sin hoveddel, skal være med til at give opgaven sammenhæng, så den følger en rød tråd.

 • Conclusion

Efter at have været hele vejen rundt om de vigtigste punkter i sin hoveddel, skal man afslutte sin disposition. Det gør man ved at lave en konklusion. Her skriver man, hvad man har fundet ud af, eventuelt resultater af undersøgelsen, efter at have arbejdet med emnet. I en konklusion bringer man ikke nyt materiale, men kommer med afsluttende holdninger og refleksioner om emnet.

 • Sources

Hvis man har brugt hjælpemidler til at lave sin opgave, skal man skrive kilderne ned som det sidste i sin disposition. Det kan for eksempel være de hjemmesider, man har besøgt, eller artikler og bøger man har læst for at blive klogere på emnet.

En engelsk disposition kan desuden med fordel bruges som en slags skitse, der bliver udarbejdet, inden man skriver et engelsk essay. De fleste essays i engelsk følger samme opbygning. Nedenfor følger et konkret eksempel på en engelsk disposition inden for emnet ”Den Amerikanske Borgerkrig”.

Engelsk disposition - eksempel

(Introduction)

General subject: USA

Topic: The American Civil War (1861-1865)

 • Why did I choose this topic?
  • Important event in American history

(Body)

 • What were the causes of the war?
  • Slavery
  • States vs. Federal Government

 • Who were the main political and military leaders?
  • North – Political: Abraham Lincoln
                Military: Ulysses S. Grant
  • South – Political: Jefferson Davis,
                 Military: Robert E. Lee

 • Important battles (examples)
  • First and Second Battle of Bull Run
  • Gettysburg
  • Presidential election in 1864
  • Lee vs. Grant
  • The assassination of Abraham Lincoln

 • What were the results of the Civil War?
  • The Reconstruction Era of the United States
  • The slavery issue

(Conclusion)

 • What do I think about the Civil War?
  • A turning point in American history
  • Union victory important in the battle against racial slavery
  • Positive influence on slavery in the rest of the world

(Sources)

Sources:

https://history.state.gov/milestones/1861-1865/victory

http://www.civilwar.org/education/history/civil-war-overview/overview.html

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/19407/American-Civil-War