Engelsk Grammatik

Bliv bedre til engelsk grammatik og scor højere karakterer i engelsk med vores guide!

Der er mange ting at være opmærksom på i skriftlig engelsk. Stavning er én ting, men særligt opmærksom skal man være, når det gælder engelsk grammatik. Hvordan bøjer man fx uregelmæssige verber, og hvad er forskellen på artiklerne ’a’ og ’an’?

Denne guide til engelsk grammatik giver dig en oversigt over de vigtigste grammatikregler, så du på en let og overskuelig måde får hjælp til at skrive en grammatisk korrekt engelsk tekst.

Guiden fokuserer på de områder inden for engelsk grammatik, som danske skoleelever har størst problemer med.

Kompendiet er delt op i letlæselige artikler om de forskellige emneområder, så det er nemt at overskue og finde den artikel, du netop står og skal bruge.

Det gør det nemt at finde gode og konkrete eksempler og korte beskrivelser af de mest benyttede grammatiske regler i engelsk.

Få overblik over blandt andet udsagnsord, biord, forholdsord, stedord, tillægsord, kendeord, ejefald, ordstilling, forkortelser på engelsk og meget mere.

I artiklen om komma på engelsk kan du også se to videoer om kommaregler.

Du kan tage guiden i engelsk grammatik med til prøver og eksaminer, hvor det er tilladt at medbringe hjælpemidler.

Du kan også altid stille spørgsmål til engelsk grammatik i Studieportalen.dk’s lektieforum.

Denne guide skitserer nogle af de væsentligste regler i engelsk grammatik. Men da der er utrolig mange regler og undtagelser fra disse regler, kan dette kompendium ikke betragtes som en komplet guide til engelsk grammatik.

Kompendiet indeholder de vigtigste tommelfingerregler og brugbare eksempler på hvordan de grammatiske regler benyttes i praksis.