"
>

Datid engelsk

Download Engelsk Grammatik

Datid på engelsk (past tense) er en grammatisk tid. Engelsk datid bruges til at bøje udsagnsord og bruges i de fleste tilfælde til at beskrive en tilstand af noget, der allerede er sket i fortiden. De regelmæssige udsagnsord bøjes ved at tilføje endelsen –ed til udsagnsordets navneform. Dette gør sig ikke gældende for de engelske uregelmæssige udsagnsord, her skal man lære de enkelte ords endelser.

Datid af regelmæssige udsagnsord

Datid af uregelmæssige udsagnsord

He arrived yesterday.

She forgave him.

World War II ended in 1945.

He left the house last night.

They planned the wedding last week

He bought a new car.

The game finished 1-1 last night.

He ran 3 miles.

Engelsk datid beskriver som nævnt en handling, der er sket i fortiden. Der vil derfor typisk refereres til et bestemt tidspunkt tilbage i tiden, der typisk nævnes (yesterday, last night), men kan også være underforstået i sætningen (when my mother was alive).

Engelsk datid kan ligeledes benyttes i andre tilfælde end at referere til noget, der skete i fortiden. Datid på engelsk bruges desuden til at beskrive en hypotetisk mening, altså en antagelse der ikke er bevist og derfor stadig er tvivlsom:

  • If he played football in England, he would score many goals.
  • If I had enough money, I would buy a new car.

Engelsk datid bruges desuden også når man udtaler sig på en høflig måde:

  • Could I use your phone for a minute?

Engelsk vs dansk datid

Datid på engelsk benyttes på samme måde på dansk. På dansk benytter vi også datid til at beskrive en tilstand af noget, der er sket i fortiden (Anden Verdenskrig sluttede i 1945), til at beskrive en hypotetisk mening (Hvis jeg havde penge nok, ville jeg købe en ny bil), og til at udtrykke sig høfligt (Kunne jeg låne din telefon et øjeblik?).