Spørgende stedord engelsk

Spørgende stedord (interrogative pronominer) er på engelsk who, whom, whose, what, which. Det svarer til de danske spørgende stedord hvem, hvis, hvad, hvilken. Spørgende stedord anvendes, når man stiller et spørgsmål, som der også ligger i ordet spørgende, og på engelsk interrogative – der kommer af ordet interrogation (afhøring). Når man skal vælge, hvilket spørgende stedord man kan skal anvende, skal man se på, hvad det er, man vil spørge om:

Eksempler

Who og whom anvendes til at spørge om personer:

  • Who are you?

Whom bruges ikke meget i talesprog, men er den korrekte tiltale, når stedordet ikke står som grundled i sætningen:

  • Whom do you blame?

Whose anvendes ligeledes om personer, men står i ejefald:

  • Whose idea was it to come here?

What anvendes om ting og begreber:

  • What kind of beer is this?
  • What would you like?

Which anvendes om ting og begreber, når der er et begrænset antal:

  • Which is the hottest month of the year?
  • Which would you like, tea or coffee?

NB: Vær opmærksom på, at flere af de engelske stedord er repræsenteret i de forskellige ’kategorier’; who og which kan eksempelvis både fungere som spørgende og henførende stedord. Reglen her er: Er der tale om et spørgsmål, er stedordet spørgende.