"
>

Tillægsord engelsk

Download Engelsk Grammatik

Engelske tillægsord er beskrivende ord, som altid lægger sig til og beskriver et navneord eller et stedord. Tillægsord kaldes også adjektiver. 

På engelsk placeres tillægsord som hovedregel lige før det navneord eller stedord, som det beskriver. engelsk.

Eksempel på adjektiv:     

 • Denmark is a rich country.
 • I have the biggest car in town.

Ordet ’rich’ tillægger landet en beskrivende forklaring om dets velstand, ligesom ordet ’biggest’ giver en uddybende forklaring på bilens størrelse i byen. Pas på med at forveksle engelske tillægsord med biord (også kaldet adverbier), men biord. Disse beskriver i stedet tillægsord, andre biord, udsagnsord og hele sætninger. 

Adjektiver kan gradbøjes

Adjektiver gradbøjes i tre grader, som kaldes 1. grad (grundform), 2. grad (komparativ) og 3. grad (superlativ). Disse former bestemme graden af den uddybende betydning som adjektivet tillægger navneordet eller stedordet. 

Eksempel på bøjning af regelmæssige adjektiver:

 • 1. grad: rich – fast 
 • 2. grad: richer - faster
 • 3. grad: richest - fastest

Når der kun er en stavelse i tillægsordet, ender den komparative form som regel på endelsen ’-er’, mens den superlative form ender på ’-est’.

Når det gælder bøjningen af tillægsord på engelsk, er der dog også en del undtagelser fra denne hovedregel. Nemlig de tillægsord, der ændrer karakter i løbet af bøjningen med en helt anden ordlyd i komparativ og superlativ.

Disse kaldes for uregelmæssige adjektiver. Det er en god idé at lære sig de mest almindelige undtagelser af de uregelmæssige adjektiver.

Eksempel på uregelmæssige adjektiver:

 •     Good, better, best.
 •     Bad, worse, worst.
 •     Far, further, furthest.

Andre bøjninger med tillægsord på engelsk

Er der tre stavelser eller mere i adjektivet, kan man i stedet bøje det med more og most eller med less eller least i komparativ og superlativ form.

Eksempel

 • Beautiful - more beautiful - most beautiful.
 • Beautiful - less beautiful - least beautiful.

Eksempelvis skal ordet ‘handsome’ også gradbøjes på denne made, og i denne sætning kan man se brugen i praksis:

 • He was the least handsome man there, but she was the most beautiful woman.

Det er afgørende at huske, at man enten skal bøje adjektiver med endelserne -er/-est eller more/most. Man skal aldrig gøre begge dele.

Eksempler på fejl:

 •  More richermost richestmore biggermost biggest.

Man kan opstille et par hovedregler for bøjning af tillægsord på engelsk:

 • Er der kun én stavelse i adjektivet, bøjer man det med -er/-est.
 • Det samme gælder, hvis man har to stavelser, og adjektivet ender på -y, -er, -ow eller en konsonant efterfulgt af -le

Eksempel:

 • Clumsy, clumsier, clumsiest.
 • Clever, cleverer, cleverest.
 • Narrow, narrower, narrowest.
 • Gentle, gentler, gentlest.

Studieportalen.dk’s lektieforum kan du stille spørgsmål, hvis du ikke kan finde den information, du leder efter, i disse artikler i engelsk grammatik.