"
>

Udsagnsord engelsk

Download Engelsk Grammatik

Udsagnsord er ord, der udtrykker en handling eller en tilstand og viser hele sætningens tid. Man bøjer udsagnsord efter, hvilken tid de foregår i, og hvem eller hvad der udfører handlingen. Udsagnsord er det vigtigste i en sætning, da vi ikke kan have en sætning uden et udsagnsled. Udsagnsord kaldes også for verber. 

De engelske verber deles op i regelmæssige og uregelmæssige. 

Regelmæssige udsagnsord i engelsk

Ved de regelmæssige udsagnsord benytter man altid verbets navneform (at-form) i nutid, på nær i 3. person ental:

Man sætter altid -s på verbets grundform  i nutid i 3. person ental:

Eksempel:                  (To play)

 • 1. person (ental)                I play music.
 • 2. person (ental)                You play music.
 • 3. person (ental)                He, she, it plays music.
 • 1. person (flertal)               We play music.
 • 2. person (flertal)               you play music
 • 3. person (flertal)               they play music

Et andet eksempel kunne være:

 • She walks - he laughs - it says.

I datid ender regelmæssige udsagnsord på engelsk på -ed uanset person og tal:

Eksempel:                                     

 • 1.person (ental)                 I played music last night.
 • 3.person (flertal)                They played music last night.     

Der findes en række yderligere regler for brug af endelsen –ed:

Hvis udsagnsordet allerede ender på -e, sætter man kun et -d på som endelse.

Eksempel:

 • To love - I loved.

Hvis verbet ender på en enkelt konsonant, gentages denne konsonant, før man sætter endelsen -ed på.

Eksempel:

 • To beg - I begged.

Denne regel gælder også, hvis verbet har tryk på den sidste stavelse, og konsonanten, som verbet ender på, har en vokal foran.

Eksempel:

 • To admit, I admitted

Ender udsagnsordet på -y ændres -y til -i.

Eksempel:

 • To fry - I fried. 

Uregelmæssige udsagnsord i engelsk

Der er over 200 uregelmæssige verber på engelsk. Mange af de mest benyttede verber i det engelske sprog er uregelmæssige, og derfor er det afgørende at lære dem at kende og mestre de mest almindelige bøjninger.

I nutid gælder samme regel som for de regelmæssige udsagnsord. Man benytter grundformen for alle, på nær 3. person ental, hvor man sætter endelsen -s på.

Eksempel:                  (To drink)

 • I drink coffee every morning.
 • he drinks coffee every morning.

Man kan ikke se, at udsagnsordet er uregelmæssigt, før man bøjer det i datid.

Eksempel:

 • I drank coffee every morning. 
 • They drank coffee every morning.

De uregelmæssige verber bøjes ikke med endelsen -ed. Det er dog ikke en fast regel, man kan følge.

Når det gælder uregelmæssige verber, er det afgørende at øve sig på dem og lære de vigtigste udenad. Slå verbet op  i en ordbog, hvis du er i tvivl om uregelmæssige engelske verbers bøjning.

Du kan læse en uddybende artikel om de uregelmæssige udsagsnord her.

Perfektum participium

Den korte tillægsform (perfektum participium) af de regelmæssige verber dannes på samme måde som datid, med endelsen -ed. Den korte tillægform bruges bl.a. til at danne førtiderne: førnutid og førdatid.

Eksempel:

 • I have fixed the bike.
 • I had fixed the bike.
 • The bike will get fixed tomorrow.

For uregelmæssige udsagnsord er der dog ikke en fast regel for bøjningen af den korte tillægsform, da der også findes andre endelser. Igen er det en god ide at slå ordet op i en ordbog, hvis du er i tvivl.

Eksempel:

 • To sing: I like to sing - I have sung - I sang. 
 • To drive: I like to drive - I have driven - I drove.

Regler for brug af endelsen '-ing'

I flere sammenhænge bruges de engelske verber i ing-form. Når man bruger ing-formen er det vigtigt at være opmærksom på følgende retningslinjer:

Når udsagnsordet ender på et stumt -e, fjernes dette -e og erstattes med endelsen -ing.

Eksempel:

 • Fake, faking.

Hvis verbet ender på en enkelt konsonant, gentages den, og derefter sættes endelsen -ing på.

Eksempel

 • To drag, dragging.

Denne regel gælder også, hvis udsagnsordet har tryk på den sidste stavelse, og konsonanten har en enkelt vokal foran.

Eksempel:

 • To prefer, preferring.

Udsagnsord med endelsen -ie ændres til –y, inden endelsen -ing sættes på.

For eksempel:

 • Lie, lying

Du kan også stille spørgsmål i Studieportalen.dk’s lektieforum, hvis du ikke finder det svar, du søger i artiklerne her om engelsk grammatik.