"
>

Uregelmæssige udsagnsord engelsk

Download Engelsk Grammatik

Der findes over 200 uregelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk. Mange af de mest benyttede verber i det engelske sprog er uregelmæssige. Derfor er det afgørende at lære dem at kende og at mestre de mest almindelige bøjninger.

I nutid gælder samme regler som for de regelmæssige udsagnsord. Man benytter grundformen for alle, på nær 3. person ental, hvor man sætter endelsen –s på.

Eksempel (to drink)

  • I drink coffee every morning.
  • He drinks coffee every morning.

Man kan ikke se, at udsagnsordet er uregelmæssigt, før man bøjer det i datid.

  • I drank coffee yesterday morning.
  • They drank coffee yesterday morning.

Der findes dog flere tilfælde af verber, der dannes uregelmæssigt allerede i nutid. Det bedste eksempel er to be, der har tre forskellige bøjninger i ental nutid, og to i datid.

NUTID

Ental

DATID

Ental

1.person

I am

1.person

I was

2.person

you are

2.person

you were

3.person

he/she/it is

3.person

he/she/it was

De uregelmæssige verber skal altså bøjes på samme måde som de regelmæssige, men i datid og kort tillægsform ender de uregelmæssige verber IKKE på –ed. Det er dog ikke en fast regel, man kan følge.

De uregelmæssige verber har deres egne mere eller mindre specielle bøjninger. De uregelmæssige verber på engelsk bliver betegnet som uregelmæssige, så snart de eksempelvis skifter endelse i datid, ændrer vokal eller slet ikke ændrer sig på nogen måde fra nutid til datid. Nedenfor følger nogle eksempler på uregelmæssige engelske verber, der har vidt forskellige bøjninger:

Grundform

Datid

Kort tillægsform

break

broke

broken

do

did

done

drink

drank

drunk

eat

ate

eaten

go

went

gone

have

had

had

put

put

put

see

saw

seen

teach

taught

taught

tell

told

told

I enkelte specielle tilfælde kan der ved nogle uregelmæssige verber forekomme dobbeltform. Det vil sige, at det samme udsagnsord bruges på to forskellige måder og både kan optræde som regelmæssigt og uregelmæssigt, alt efter hvilken speciel kontekst det bruges i.

Eksempelvis vil det uregelmæssige udsagnsord hang (hang – hung – hung) bøjes regelmæssigt, hvis hang bruges til at illustrere betydningen af at blive hængt (killed by hanging):

  • She was hanged for murder in 1948

Her bøjes verbet regelmæssigt, i det hang i dette tilfælde ender på –ed.

Når det gælder uregelmæssige verber, er det afgørende at øve sig på dem og lære de vigtigste udenad. Slå verbet op i en ordbog, hvis du er i tvivl om uregelmæssige engelske verbers bøjning.