Amplitude

Amplitude er en værdi for bølger der beskriver, hvor meget bølgen svinger væk fra hvilestillingen. Amplituden siger altså noget om, hvor stor en bølge er.

Amplitude kan beregnes på forskellige måder. Man kan regne den såkaldte spidsværdi, som er længden fra hvilestillingen til en bølgetop eller bølgedal. Denne amplitude anvendes mest til regulære bølger, oftest sinus kurver, som er symmetriske omkring hvilestillingen.

Man kan også regne spids-til-spids amplituden, som er længden fra bølgedal til bølgetop, når man måler vinkelret igennem hvilestillingen. Spids-til-spids amplituden har den fordel, at den også kan anvendes til bølger, der ikke er symmetriske omkring hvilestillingen.

Den sidste form for amplitude er den såkaldte effektive værdi, som primært bruges til at måle på vekselstrøm. Den effektive værdi betyder at man beregner den størrelse, som ville afgive den samme effekt, hvis strømmen havde været jævnstrøm.


De tre former for amplitude illustreret.

For en generel sinusbølge er den effektive værdi for amplituden lig spids amplituden divideret med kvadratroden af 2:

A_{ev} = \frac{A_s}{\sqrt(2)}

Hvis man forestiller sig alle bølger som vandbølger, er amplituden altså afstanden fra bølgens højeste punkt, til det niveau vandet ville have, hvis det lå stille. Amplitude er derfor også et mål for bølgens energi. Hvis bølgens andre egenskaber forbliver de samme, vil en højere amplitude betyde mere energi.