Bølgelængde

Bølgelængde er afstanden mellem gentagne dele af en bølge. For en sinuskurve kan man sige, at det er afstanden mellem hver bølgetop. Bølgelængde måles i meter, men for mange bølger bruger man mindre størrelser som milli- og mikrometer. Bølgelængde bliver ofte givet tegnet λ, det græske bogstav lambda.


Bølgelængde på en sinuskurve.

Vi kan udregne bølgelængden ud fra bølgens to andre fundamentale egenskaber; hastighed og frekvens. Den generelle ligning for sammenhængen mellem bølgelængde, hastighed og frekvens siger, at bølgens hastighed er lig bølgelængde gange frekvens. Når vi ved dette, ved vi også, at bølgelængde er lig hastighed divideret med frekvens, og vi får denne bølgelængde formel:

v = \lambda \cdot f, \;\;\; \lambda = \frac{v}{f}

Vi får altså bølgelængden af en bølge ved at dividere hastighed med frekvens.

Frekvens er omvendt proportional med bølgelængden, hvilket betyder at jo højere bølgelængden bliver, desto lavere bliver frekvensen og omvendt.

For elektromagnetisk stråling kan man dele de forskellige former for stråling op efter bølgelængde. De laveste bølgelængder er gammastråling, almindelig synlig lys har en bølgelængde omkring 0,5 mikrometer og radiobølger går fra få mikrometer til flere kilometer.

For lys er bølgens hastighed altid fast, så man kan altid finde bølgelængden ud fra frekvensen, og frekvensen ud fra bølgelængden, uden at skulle vide mere om systemet. Dette gælder også for lydbølger, hvor lydens hastighed dog varierer lidt i forhold til luftfugtigheden.