Frekvens

Frekvens er antallet af gange, en bestemt begivenhed gentager sig over en tidsperiode.

Enheden for frekvens er Hertz (forkortet Hz), opkaldt efter den tyske fysiker Heinrich Hertz. Hertz er defineret således:

1 \text{ Hz} = \frac{1}{1 \text{ s}}

Altså 1 Hertz betyder 1 begivenhed per sekund. Så hvis for eksempel et hjul drejer 3 gange rundt i sekundet, har det en frekvens på 3 Hertz.

Cyklisk frekvens

Når man regner på frekvens, er den generelle metode, at man over en bestemt tidsperiode tæller, hvor mange gange den begivenhed man er intereseret i, gentager sig.

For eksempel hvis man var intereseret i at kende frekvensen på en blinkende lampe, kunne man tælle hvor mange gange lampen blinker over et minut. Hvis man tæller at lampen blinker 20 gange i dette minut har man altså:

Man forkorter altså brøken og tager den reciprokke værdi af brøken (vender om på tæller og nævner), for at få resultatet i Hertz.

I nogle tilfælde, hvor der er tale om meget lav frekvens, kan det være mere praktisk at tælle tiden mellem hver begivenhed. Går der 50 sekunder mellem hver begivenhed har vi en frekvens:

\frac{1}{50 \text{ s}} = 0,02 \text{ Hz}

Den form for frekvens vi har beskrevet er den såkaldte cykliske frekvens, som er helt generel for gentagende begivenheder og oftest bruges i forbindelse med tællelige begivenheder.

Vinkelfrekvens

Der findes også en anden form for frekvens, vi kalder vinkelfrekvens eller vinkelhastighed, som bruges ved cirkulære bevægelser og som fortæller os hvor stor vinkel noget bevæger sig.

Et eksempel kunne være et hjul der drejer rundt. Vinkelfrekvensen vil være den vinkel hjulet når at dreje på 1 sekund.

Vinkelfrekvens måles normalt i radianer. Det vil sige, at en hel omgang ikke er 360 grader, men 2 π (pi). Hvis man tæller i omgange, kan man dermed omregne fra cyklisk frekvens til vinkelfrekvens med denne formel:

\omega = 2 \cdot \pi \cdot f

Vinkelfrekvens har symbolet ω (omega) og er altså lig den cirkulære frekvens gange 2 π.

Frekvens bruges også i matematik i forbindelse med statistik og sandsynlighedsregning. For denne betydning se artiklen Frekvens i matematikkompendiet.