Mol

Mol er SI-enheden for stofmængde, og enhedens symbol er ’mol’. Det er den enhed, man konventionelt anvender, når man beskriver, hvor stor en mængde eller antal man har af en given forbindelse som eksempelvis atomer, molekyler og ioner. Et mol defineres som et antal på 6,022 \cdot10^{23} enheder, og har derfor enheden ’pr. mol’ (mol^{-1}). Tallet er også kendt under navnet Avogadros konstant eller Avogadros tal, N_A. Man har valgt at sætte et mol lig med dette antal, fordi det også angiver omregningsfaktoren mellem masseenhederne gram (g) og atommasseenhed (u). Af den grund gælder det, at ét mol af en forbindelse med atommasseenheden 1 u vejer præcis 1 gram, og denne sammenhæng er praktisk i forbindelse med beregninger og andet. Det er vigtigt at erkende, at mol er et antal. Derfor er massen af et mol af en forbindelse afhængig af, hvilken forbindelse der er tale om, idet de forskellige forbindelse har forskellige masser.  

Man har indført mol som en enhed, fordi det er særdeles upraktisk altid at angive mængden af en forbindelse som antallet af molekyler eller atomer. Dette skyldes at molekylerne ofte er meget små, og derfor vil selv den mindste stofmængde indeholde ekstremt mange molekyler, og derved kræve at man arbejder med store tal hele tiden.

Formelt har man defineret et mol til at være det antal ^12C-atomer (kulstof-12 atomer), der samlet har en masse på præcis 12,00 g. Dette er en oplagt definition, da disse atomer har en masse på præcis 12,00 u, og dermed får en molarmasse på 12,00 g/mol. Da man behøver netop 6,022 \cdot 10^{23} af disse ^12C-atomer for at have nøjagtig 12,00 g, er dette antal lig med Avogadros konstant.