Molarmasse

Molarmassen, M, angiver massen af ét mol af en given forbindelse, og den angives i enheden g/mol. Et mol er som bekendt en talværdi på 6,022·10^{23}, der kaldes Avogadros tal. Netop dette tal defineres som et mol, da det er omregningsfaktoren mellem gram (g) og atommasseenheden (u), som atomernes masse typisk er angivet i. Molarmassen kaldes sommetider også for enten molmassen, molvægten eller den molare masse. Der er følgende sammenhæng mellem molarmassen (M), stofmængden (n) og massen (m):

M = m/n

Molarmassen for en given forbindelse kan bestemmes ved at lægge molarmasserne af de indgående atomer sammen. Hvis forbindelsen indeholder x ens atomer, ganges dette atoms molarmasse med x, og lægges sammen med resten. Molarmasserne for de enkelte atomer er angivet i det periodiske system. Som eksempel ses på eddikesyre (CH_3COOH), der har sumformlen C_2H_4O_2. Molarmassen for eddikesyre bliver da:

M(CH_3COOH) = 2\cdot M(C)+4\cdot M(H)+2\cdot M(O)

\newline M(CH_3COOH) = 2\cdot 12,01 g/mol+4\cdot 1,008 g/mol+2\cdot 16,00 g/mol = 60,052 g/mol

Dermed har eddikesyre en molarmasse på 60,052 g/mol. Det er desuden vigtigt ikke at forveksle M (for molarmasse) med M (forkortelse for mol/L).