pH-skala

pH-skalaen ordner forskellige opløsninger efter deres surhedsgrad, altså ud fra pH-værdien. pH-skalaen går fra 0 til 14, svarende til fra sur til basisk. Hvis en opløsning ligger i området fra 0 til 6, karakteriseres den som sur (eller syrlig). Jo lavere pH-værdien er, desto mere sur er opløsningen, og derfor ligger koncentreret saltsyre ved 0 på pH-skalaen. Området omkring 7 på pH-skalaen kaldes neutralt, og omfatter blandet andet vand. Befinder opløsningen sig i den sidste del af pH-skalaen fra 8 til 14, så er den basisk. Ordet ’basisk’ er defineret som ’modsat sur’. Jo tættere på 14 en opløsning ligger på pH-skalaen, desto mere basisk er den. Kort sagt ligger alle syrer under 7 og alle baser over 7 på pH-skalaen. På engelsk kaldes sur og basisk henholdsvis ’acidic’ og ’alkaline’. På billedet herunder kan man se, hvor på pH-skalaen forskellige eksempler er placeret. Denne skala har nogenlunde samme farvekoder som universalindikatorpapir, der kan bruges til måling af en opløsnings pH-værdi.

En logaritmisk skala

pH-værdien af en opløsning kan bestemmes ved at tage den negative logaritme til koncentrationen af H^+-ioner i opløsningen. Derfor er pH-skalaen en logaritmisk skala. Da man bruger 10-talslogaritmen, betyder det i praksis, at en opløsning bliver 10 gange mere sur for hvert trin, man går ned af pH-skalaen. Det vil sige, at cola (pH = 2,4) faktisk er 100.000 gange mere sur end blod (pH = 7,4).