Annuitetsregning

Annuitetsregning er nært forbundet med rentesregning. Men der er en væsentlig forskel. Rentesregning er en-dimensionel, hvorimod annuitetsregning har flere dimensioner. 

I rentesregning siges man 'kun at gå i banken én gang'. Enten for at indsætte ét beløb, eller låne ét beløb. Derefter kan beløbets/kapitalens størrelse beregnes, efter et antal terminer og en eller flere rentefødder. 

Både en opsparing og en gæld vokser. Men udviklingen er en-dimensionel på baggrund af renten alene. Enten i opsparende eller gældsstiftende retning, udregnet på baggrund af startkapitalen.

I annuitetsregning siges man derimod at 'gå i banken flere gange'. Man enten indbetaler yderligere på opsparingen løbende eller afbetaler på lånet løbende.  

Annuitetsregning kan beregne både hvordan renten og løbende indbetalinger/afbetalinger påvirker kapitalens størrelse.

Renten er konstant i hele opsparingen eller lånets løbetid.

Annuitet

Annuitet betyder en række betalinger, der dels forfalder med samme tidsinterval, dels er lige store (oftest). Eller kort sagt regelmæssige tilbagebetalinger for et lån eller regelmæssige indbetalinger for en opsparing. 

Annuitet kan således både dække lån og opsparing - et såkaldt annuitetslån eller en annuitetsopsparing. De to typer annuitetsberegninger behandles i de følgende artikler. Man kan ikke tale om én decideret annuitetsformel. Hvilken formel, der skal benyttes, afhænger af, om det er et annuitetslån eller en annuitetsopsparing.