Procent

Ordet procent stammer fra latin (pro cent) og betyder pr. hundrede. Eller hundrededele. Procent forkortes med det matematiske symbol \%. Men hvad er procent?

I definitionen af procent er det vigtigt at tænke på, at hele værdien er 100 dele. Procent betyder, hvor mange dele man har ud af de 100 dele i alt. Den værdi er procent. Eller procentdelen.

En af de mest benyttede måder at forklare procent på, er den såkaldte ’lagkagemodel’ – et cirkeldiagram.

Lad os antage, at der er 100 mennesker på en 1g. årgang i gymnasiet. Lagkagemodellen herunder illustrerer andelen af de 100 personer med karakteren 10 i matematik:

A
Lagkagemodel der viser andelen A med karakteren 10 i matematik

Af de 100 personer er der 25, der har fået karakteren 10 i matematik. Det er markeret med et A på figuren. 

25 ud af 100 = \frac{25}{100} = 25 \%

Med andre ord har 25 \% fået karakteren 10.

Men hvordan omregner man til procent, når der ikke er 100 dele i alt? De simpleste regler i procentregning er skitseret i dette kapitel, med mange separate underartikler.   

Promille

Promille betyder per tusind eller tusindedele. På den måde er det forbundet med procent. Det matematiske symbol for promille er ‰. 

For at omregne fra procent til promille, skal man gange med 10 eller flytte kommaet én plads til højre.

Omvendt når man går fra promille til procent, skal man dividere med 10 eller flytte kommaet én plads til venstre.

Promille er ikke så anvendeligt i dagligdagen som procent. Promille kendes især i forbindelse med målinger af alkohol i blodet. Men promille ses også i andre typer målinger. 

Promille kan være brugbart, når man taler om små procentstørrelser. I stedet for at sige om et resultat at det udgjorde 0,1 \%, kan man udtrykke det som 1 ‰.