"
>

Procent

Ordet procent stammer fra latin (pro cent) og betyder pr. hundrede. Eller hundrededele. Procent forkortes med det matematiske symbol \(\%\). Men hvad er procent?

I definitionen af procent er det vigtigt at tænke på, at hele værdien er \(100\) dele. Procent betyder, hvor mange dele man har ud af de \(100\) dele i alt. Den værdi er procent. Eller procentdelen.

En af de mest benyttede måder at forklare procent på, er den såkaldte ’lagkagemodel’ – et cirkeldiagram.

Lad os antage, at der er \(100\) mennesker på en \(1.\) g. årgang i gymnasiet. Lagkagemodellen herunder illustrerer andelen af de \(100\) personer med karakteren \(10\) i matematik:

A
Lagkagemodel der viser andelen A med karakteren 10 i matematik

Af de \(100\) personer er der \(25\), der har fået karakteren \(10\) i matematik. Det er markeret med et A på figuren. 

\(25\) ud af \(100 = \frac{25}{100} = 25 \%\)

Med andre ord har \(25 \%\) fået karakteren \(10\).

Men hvordan omregner man til procent, når der ikke er \(100\) dele i alt? De simpleste regler i procentregning er skitseret i dette kapitel, med mange separate underartikler.   

Promille

Promille betyder per tusind eller tusindedele. På den måde er det forbundet med procent. Det matematiske symbol for promille er \(‰\). 

For at omregne fra procent til promille, skal man gange med \(10\) eller flytte kommaet én plads til højre.

Omvendt når man går fra promille til procent, skal man dividere med \(10\) eller flytte kommaet én plads til venstre.

Promille er ikke så anvendeligt i dagligdagen som procent. Promille kendes især i forbindelse med målinger af alkohol i blodet. Men promille ses også i andre typer målinger. 

Promille kan være brugbart, når man taler om små procentstørrelser. I stedet for at sige om et resultat at det udgjorde \(0,1 \%\), kan man udtrykke det som \(1 ‰\).