Rente

Man kan starte med at spørge, hvad er rente?

Rente er først og fremmest en given procentdel, eksempelvis på 4 %. Men rente benyttes som et tvetydigt begreb. Det kan både være en procentdel, men også det faktiske beløb i kroner, som skal betales.

Rente får penge/kapital til at vokse eller falde. Rente kan både have en positiv og en negativ betydning.

Hvis man har penge/kapital i banken, får man en rentetilvækst. Renten er en belønning for at spare op og udskyde sit forbrug. De penge man indsætter i banken kaldes indlån. Renten på indlån i banken er typisk ikke så stor.

Optager man derimod et lån i banken, skal man betale en rente til banken, en såkaldt renteudgift. Renten på lånet er prisen for at bruge penge, man ikke har endnu, altså et fremskyndet forbrug. De penge man låner i banken kaldes udlån. Renten på udlån er typisk større end på indlån.

Rente er et grundlæggende matematisk begreb som benyttes i mange sammenhænge. Se især artiklen Renteformlen.

Her på siden vil nogle begreber der knytter sig til renten kort blive skitseret.

Kapital

Kapital er (oftest) et andet ord for penge. Især skal man kende begreberne startkapital og slutkapital. Se endvidere kapitalfremskrivning i artiklen Fremskrivningsfaktor.

Hovedstol

Hovedstolen er det beløb, den mængde kapital, som man enten låner eller udlåner, det beløb som rente beregnes ud fra. Hovedstolen er det oprindelige beløb, før nogen form for rente.

Rentetilskrivning

Det beløb, som den procentvise rente udmønter, kaldes rentetilskrivningen.

Rentetilskrivning betyder den rentetilvækst/renteudgift, som skal tillægges hovedstolen. Sagt på en anden måde er en rentetilskrivning den sekvens, hvor det beregnede rentebeløb tillægges saldoen på lån eller opsparing.

Eksempelvis er renten 5 % p.a på et lån på 1.950.000 kr., med månedlig termin. Hvad er rentetilskrivningen efter 5 måneder?

Til at beregne rentetilskrivningen kan man benytte en formel for rentedage, se artiklen Rentesregning.

  R = \frac{K \cdot p \cdot d}{100 \% \cdot D}
\Downarrow
  R = \frac{1.950.000 \; kr. \cdot 5 \cdot 150}{36.000 \; kr.}
\Updownarrow
  R = 40.625 \; kr.

Det vil sige, at rentetilskrivningen = 40.625 \; kr.

Hovedstolen plus rentetilskrivningen er 1.950.000 \; kr. + 40.625 \; kr. = 1.990.625 \; kr.

Rentetilskrivning kan alternativt henvise til, hvornår og hvordan den foregår. En rentetilskrivning kan eksempelvis være daglig, månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig. Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor ofte rentetilskrivningen foregår.

Rentefod

Det skal først og fremmest nævnes at rente, rentefod og rentesats ikke altid benyttes stringent, og man skal derfor være opmærksom på, at der kan forekomme afvigelser til denne definition i litteraturen.

Rentefod er den procentvise fod eller sats, som man får opgivet i en bank eller lignende. Rentefoden for et SU-lån er eksempelvis 4 % p.a. Rentefod benyttes synonymt med rentesats.

Når man benytter formler i rentesregning, er den procentvise rente p, ovenfor er selve rentefoden (SU-lån: 4 %), hvorimod renten r er den decimalangivelse, man skal benytte (SU-lån: 0,04).

Renten kan opstilles på følgende formel:

rente = \frac{rentefod}{100 \%}

eller 

rente = \frac{rentesats}{100 \%}

Hvis en rentefod eller rentesats er opgivet til 5 %, da er r = \frac{5 \%}{100 \%} = 0,05

Renten er den decimalangivelse af rentefoden/rentesatsen, der svarer til, at man rykker kommaet to pladser til venstre.

Indhold