Udfaldsrum

Et udfaldsrum er et begreb inden for sandsynlighedsregning, der bruges, når man taler om de forskellige udfald, en hændelse kan have.

For eksempel er udfaldsrummet af en terning, de forskellige antal øjne terningen kan give når man kaster den. Vi definerer et udfaldsrum som en liste af de forskellige udfald:

U = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 \}

Hvis vi har to terninger vi vil skrive udfaldsrummet som en liste af par:

U = \{ (1, 1), (1, 2) (1, 3), ... , (6, 4), (6, 5), (6, 6) \}

Vi kan gøre det samme ved et spil kort, hvor vi lader den første plads være kuløren og den anden være typen.

U = \{ (Ruder, 1), (Ruder, 2) (Ruder, 3), ... , (Kl \o r, Kn \ae gt), (Kl \o r, Dronning), (Kl \o r, Konge) \}

Vi kan, når vi har bestemt udfaldsrummet, knytte en stokastisk variabel, som kan give udfaldsrummets udfald som hændelse.

Hvis vi har at gøre med et udfaldsrum med jævn sandsynlighed, det vil sige, at der er lige stor chance for at få alle udfaldene, kan vi nemt udregne sandsynligheden ved at tælle antal udfald i udfaldsrummet. En ternings udfaldsrum har 6 udfald og derfor er der 1/6 chance for hvert udfald.