Hyppighedstabel

En hyppighedstabel benyttes først og fremmest i deskriptiv statistik.

Som navnet siger, er en hyppighedstabel en tabel, der viser hyppigheden af observationerne i et observationssæt. Du kan læse mere om hyppighed i den foregående artikel.

En hyppighedstabel er ikke direkte en af de såkaldte statistiske deskriptorer. Men de hyppigheder som den indeholder opfattes modsat som statistiske deskriptorer.

Man benytter en hyppighedstabel, da det er meget overskueligt. Alternativt kunne man opstille alle observationerne i en boks eller i en tilfældig talfølge.

En hyppighedstabel er et meget simpelt statistisk værktøj, som ikke kræver megen introduktion. Lad os derfor se på et par eksempler for hvordan en hyppighedstabel ser ud.

Eksempel 1

På en arbejdsplads ønsker man at undersøge hvor ofte medarbejderne bruger kaffeautomaten, for at klarlægge om man skal investere i en ny og hurtigere automat.

Medarbejderne bliver spurgt hvor ofte de i gennemsnit bruger kaffeautomaten pr. dag. Det viser sig, at det højeste antal er 4 pr. dag. I virksomheden er der 68 ansatte.

Denne hyppighedstabel viser, hvordan svarene fordeler sig:

Antal gange man benytter kaffeautomaten pr. dag, x

Hyppighed h(x)

0

6

1

11

2

19

3

24

4

8

Denne hyppighedstabel viser eksempelvis, at der er 24 medarbejdere der benytter kaffeautomaten 3 gange pr. dag i gennemsnit.

Eksempel 2

En anden hyppighedstabel viser, hvor mange lam fåreavlerens 147 får får i et givet år:

Antal lam pr. får pr. år, x

Hyppighed, h(x)

0

8

1

34

2

102

3

3

Som det ses i denne hyppighedstabel, er der eksempelvis 102 får der får 2 lam pr. år.

Da en hyppighedstabel er meget simpel, kan man vælge at tilføje endnu en kolonne med frekvenser for observationssættet. Se artiklen Frekvenstabel.