Sider i en trekant

Denne artikel introducerer et sidestykke eller med andre ord sider i en trekant.

En side eller et sidestykke eller en sidelængde samt vinklerne eller hjørnerne, er de fundamentale bestanddele i Trigonometri, der er et delemne under geometri. I geometrisk forstand kaldes sider også for 'kanter'. Trigonometri beskæftiger sig med tre'kanter'.

Et sidestykke, er de rette linjer, der forbinder trekantens vinkler. Et sidestykke måles i en måleenhed, oftest i cm.

I en retvinklet trekant kaldes to af sidestykkerne også for kateter, det sidestykke der er modsat den rette vinkel, er ALTID hypotenusen. Den side der ligger hos en vinkel er den hosliggende katete. Den sidste side benævnes den modstående katete, da den er modsat vinklen. 

Sider i en trekant er markeret med små bogstaver, eksempelvis for trekant ABC er sidelængderne a, b og c. En side er oftest navngivet på baggrund af den modstående vinkel. Således at overfor vinkel A er side a osv.

Man kan også navngive sider som 'et sidestykke' mellem de to vinkler siden består af. Eksempelvis er der i trekant DEF, 3 sidestykker som svarer til de sider der er angivet herunder: 

sidestykke DE = f

sidestykke DF = e

sidestykke EF = d