Politiske ideologier

I dette kompendie vil de danske politiske partiers mærkesager og ideologiske ståsted blive præsenteret i separate artikler.

Artiklerne er skrevet på punktform og inddelt efter hovedemner som uddannelse, udenrigspolitik, socialpolitik osv.

På den måde er det nemt og overskueligt at sammenligne de forskellige politiske partiers ideologier via partiernes mærkesager.