Viderekem er offline. Sidst online 21. oktober kl. 11:41.

Viderekem

Uddannelse: HF-enkeltfag, SP-rang: Studerende


Ordblind 

 HF-enkeltfag:

Større skriftlig opgave: 10

Eksamensprojekt: Mangler 

Biologi B: 10 

Dansk A: 12/10

Design C: 12

Engelsk B: 10/2

Fysik B: 10

Historie B: 10 

Geografi C: 7

Kemi B: Mangler

Matematik A: 12 skriftlig / Mangler den mundtlige del 

Religion C: 12

Samfundsfag B: Mangler

Fremtidsplaner:

Ønsker at læse medicin fra 2022. Speciale Kirurgi