"
>

Andet

Indfødsretsprøve 17.06.2009

Prøven fra den 17.06.2009 hvor 2.809 skulle forsøge at bestå prøven og blive danskere. Fem spørgsmål vedrører aktuelle emner, mens 35 spørgsmål er lavet på baggrund af materialet "Danmark før og nu". For at bestå prøven skal du have 32 ud af 40 rigtige. Lærematerialet kan findes her: http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/publikationer/rapporter/2007/indfoedsretsproeve_laeremateriale/index.htm

Når du klikker på "START" får du stillet 40 spørgsmål med en række svarmuligheder. Du får 45 sekunder til at svare på hvert spørgsmål. Når du ikke at svare inden tiden udløber, er det det samme som at svare forkert.

Held og lykke!


Andre brugere, der har taget denne test, har også taget disse test