Søgning på: kinesisk a. Resultater: 61 til 80 af 96
 • Midtnormal | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En midtnormal til et linjestykke er en vinkelret linje, der deler det pågældende linjestykke i to lige store stykker. Med andre ord halveres linjestykket af midtnormalen. Således kan man finde midtnormalen til alle sider/linjestykker i en trekant.En midtnormal kan betegnes lille n. En midtnormal ...
 • Pythagoras | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Pythagoras har lagt navn til det matematiske udtryk om sammenhængen mellem siderne i en retvinklet trekant. Lær alt om Pythagoras læresætning lige nu.
 • Bevægelse | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Acceleration og hastighedFor en stedfunktion .Øjeblikkelig hastighed til tiden . Fart er defineret som normen af hastigheden: Øjeblikkelig acceleration til tiden :Bevægelse med konstant accelerationdvs hvor er en konstant. Sammenhængen mellem hastighed og sted når begyndelseshastigheden er ...
 • Sinus | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Sinus er en matematisk størrelse som benyttes i trigonometri og generelt i vinkelberegninger. Læs meget mere om sinus og dens anvendelsesmuligheder nu.
 • Fremskrivningsfaktor | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Fremskrivningsfaktor F er et begreb, der stammer fra rentesregning, men som også benyttes i andre sammenhænge, eksempelvis procentregning. Fremskrivningsfaktor er en fremskrivning fra én mængde til en ny mængde ved hjælp af en procentvis rente.Fremskrivningsfaktoren betyder, at man tillægg...
 • Toppunktsformel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En toppunktsformel benyttes indenfor emnet 2. gradsligninger. Med toppunktsformlen kan man finde toppunktet (minimum eller maximum) for en parabel. Læs nu.
 • Vinkler i en trekant | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Trigonometri/trekantsberegning handler først og fremmest om sider og vinkler i en trekant.Vinkler i en trekant er det samme som trekantens hjørner. Vinkler i trekanter kaldes også vinkelspidser. Vinkler måles i grader markeret med symbolet: °.Vinkler i en trekant er markeret med store bogstav...
 • Kvadrat | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et kvadrat er en firkant, altså indenfor geometrien en figur med fire sider. Et kvadrats sider er alle fire lige lange, og hvert hjørne har en vinkel på 90 grader.Et kvadrat består dermed ligesom et rektangel af fire retvinklede hjørner, men i et rektangel er det kun de modstående sider der er pa...
 • Annuitetsopsparing | Matematik formelsamling

  Kompendie
  En annuitetsopsparing hører under annuitetsregning.Læs mere om annuitetsregning og se en kort definition på annuitet på forsiden. Annuitetsregning udgøres foruden annuitetsopsparing af annuitetslån.På en annuitetsopsparing opspares løbende. Modsat rentesregning, hvor man kun går i banken é...
 • Radioaktivt henfald | Fysik formelsamling

  Kompendie
  -henfaldVed et -henfald dannes der et heliumkerne f.eks.:-henfaldVed et -henfald dannes der en elektron og en antineutrino f.eks.: -henfaldVed et -henfald dannes der en positron og en neutrino f.eks.: -henfaldVed et -henfald dannes der gammastråling f.eks.:HenfaldslovenAntallet af radioaktive ker...
 • Atom

  Kompendie
  Et atom består af en kerne af protoner og neutroner, kaldet atomkernen. Denne atomkerne er omgivet af elektroner. Læs meget mere om atomets kendetegn nu.
 • Mekanisk energi | Energi

  Kompendie
  Mekanisk energi er summen af potentiel energi og kinetisk energi. Vi har denne formel for mekanisk energi:I et system, hvor der ikke udøves nogen ydre kræfter, vil den mekaniske energi være konstant. I et sådan system vil eventuelle ændringer i kinetisk eller potentiel energi altid betyde en tils...
 • Kapacitor | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Elektrisk feltstyrke mellem pladerDen elektriske feltstyrke i en kapacitor er givet ved : når permittiviteten er konstant afhængig af isolatormediet mellem kapacitorpladerne og ladningstætheden er givet ved:Spændingsfald over kapacitorSpændingsfaldet over kapacitoren kan udtrykkes ved den ele...
 • Kapitel 4 | Bølger | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Matematisk beskrivelse af bølgerEn periodisk bølge med amplitude , vinkelhastighed og faseforskydning kan matematisk beskrives ved funktionen:Når \(\lambda\) er bølgelængden og \(v\) er bølgehastigheden er \(k\) givet ved: Vinkelhastighed formelSammenhængen mellem en bølges vinkelhastighed , pe...
 • EMS | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Elektromagnetisk stråling udbreder sig i vakuum med lysets fart:Energien af en fotonEnergien af en foton med frekvensen er givet ved:Absorbtion og emmisionEt atom kan ændre energitilstand ved at emmitere eller absobere en foton. Atomets laveste energitilstand kaldes grundtilstanden og nummerere...
 • Markedsnicher | Positionering

  Kompendie
  Virksomheder, der kan betegnes som nichevirksomheder, er karakteriseret ved at være virksomheder, der lægger fokus på et lille kundesegment og producerer/yder specialiserede produkter eller tjenesteydelser til forbrugerne.Eksempler på nichevirksomheder: B&O Topas Rejser Fritz Hansen Hevico A/...
 • Sildeben | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et sildeben i matematik er et udtryk, der knytter sig til linjens ligning og til funktioner. Et sildeben er et nyttigt værktøj til at beregne de hjælpepunkter, man skal bruge for at afbilde en funktion grafisk i et koordinatsystem.Et sildeben anvendes især i forbindelse med lineære funktioner, me...
 • Effektiv rente | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Effektiv rente betyder de samlede faktiske renteomkostninger pr. år korrigeret for antal rentetilskrivninger, se artiklerne Rente og Rentesregning.Effektiv rente kaldes debitorrente, også tidligere kendt som nominel årlig rente. Effektiv rente eller debitorrente, som er det mest anvendte, er den ...
 • Rektangel | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Et rektangel er en firkant, altså indenfor geometrien(plan) en figur med fire sider. Et rektangel er karakteriseret ved at de 4 hjørner alle skal være vinkelrette (90 grader), og at de modstående sider er parallelle og parvis lige lange.Et rektangel minder derfor om et parallelogram hvor de modst...
 • Bølger

  Kompendie
  Bølger er udbredning af energi i form af svingninger. Bølger ligger til grund for vandbølger i havet, men også lyd, lys, radio, røntgen og andre fysiske fænomener. Bølger bevæger sig mellem to yderpunkter omkring en ligevægtstilling.Bølge med ligevægten illustreret af den grå linje. Bølger er ken...