Servicevirksomhed vs. produktionsvirksomhed

Ved ovenstående gennemgang af værdikæden er der taget udgangspunkt i en produktionsvirksomhed. Men når man udarbejder en værdikædeanalyse er det vigtigt at skelne mellem, hvorvidt du har at gøre med en produktions- eller servicevirksomhed, da der netop er forskel på værdikædernes opbygning – hvilket logisk nok er grundet, at man som servicevirksomhed ikke har produktionsaktiviteterne. For servicevirksomheder benytter man samme støtteaktiviteter, som man gør ved produktionsvirksomheder, men de primære aktiviteter er nu byttet ud med 5 nye aktiviteter: problemsøgning, problemløsning, valg, udførsel samt kontrol og evaluering.

Problemsøgningsfaktoren indeholder identificeringen af et problem, som virksomheden skal løse for forbrugeren. Her kan være tale om forskellige behov (problemer), som forbrugeren har og som de ikke selv kan opfylde (løse). Ved problemløsning skal virksomheden komme frem med flere alternative løsningsforslag, som skal kunne hjælpe virksomheden til at opfylde kundens behov. Ved valget finder man frem til det optimale løsningsforslag og hjælper forbrugeren med at finde frem til dette forslag. Ved udførsel igangsætter man den valgte løsning samt kommunikationen og organiseringen af den valgte løsning ud til forbrugeren. Ved kontrol og evaluering ser man nærmere på, hvorvidt det valgte løsningsforslag opfyldte kundens behov på et tilfredsstillende niveau. Hvis behovet ikke er blevet opfyldt startes processen forfra.

Igen er det sådan, at virksomheden kan have forskellige områder, hvori den har sine kernekompetencer. Måske er virksomheden virkelig god til at løse problemer, men har svært ved at identificere dem. På denne måde bliver virksomheden nødt til at finde andre alternative til problemsøgningen, som f.eks. ved at ansætte andre folk, som er bedre til dette, eller få andre virksomheder til at søge problemerne for dem.