Kraft på en strømførende leder i et magnetfelt

Et ret lederstykke med længden l og strømstyrke I vil i et magnetfelt med fluxtæthed B blive påvirket af en kraft F som er givet ved: 
\vec F = \vec B \times \vec I \cdot l
Størrelsen af kraften er så givet ved: 
||\vec F|| = ||\vec B|| \cdot ||\vec I|| \cdot l \cdot \sin \theta
Hvor \theta er vinklen mellem lederstykket og feltlinjerne.