"
>

Kraft på en strømførende leder i et magnetfelt

Et ret lederstykke med længden \(l\) og strømstyrke \(I\) vil i et magnetfelt med fluxtæthed \(B\) blive påvirket af en kraft \(F\) som er givet ved: 
\[  \vec F = \vec B \times \vec I \cdot l  \]
Størrelsen af kraften er så givet ved: 
\[  ||\vec F|| = ||\vec B|| \cdot ||\vec I|| \cdot l \cdot \sin \theta  \]
Hvor \(\theta\) er vinklen mellem lederstykket og feltlinjerne.