Distributionskæde

En distributionskæde, også kaldet en forsyningskæde, belyser de forskellige virksomheder, som er med til at skabe det endelige produkt, inden det når ud til forbrugeren.

Det er et system, der bruges til at illustrere at en vare går igennem en lang proces fra udvinding af råmaterialer til det færdige produkt er klar til salg til forbrugeren. Dette betyder altså, at distributionskæden kan indeholde både råvareleverandører, leverandører af halvfabrikata, grossister, detaillister og færdigvareproducenter.

Det er ikke i alle forsyningskæder, at alle disse forskellige virksomhedstyper er til stede. Dette skyldes, at grossisten muligvis ikke altid er nødvendig, og det samme vil være gældende for detaillisterne, hvis færdigvareproducenterne vælger selv at sælge produkterne videre til den endelige forbruger.

Distributionskæden kan derfor være forholdsvis lang og indeholde mange forskellige virksomheder, før det endelige produkt kommer frem til den endelige forbruger. Det fungerer oftest sådan, at de virksomheder, der findes i distributionskæden, ikke har kontakt med hinanden. Detaillisten vil eksempelvis sjældent have kontakt med råvareleverandøren, der leverer til færdigvareproducenten. Derigennem vil der også kunne opstå problemer med de, til tider, meget omfattende distributionskæder.

Hele systemet kan gå i stå, hvis blot én virksomhed ikke kan levere dét, der er blevet aftalt til den aftalte tid. Hvis en leverandør af en komponent, der skal benyttes i forbindelse med færdigvareproduktionen, ikke overholder sin leveringstid, vil hele produktionsprocessen kunne risikere at gå i stå og skabe problemer ikke blot for færdigvareproducenten, men også for grossisten og detaillisten, som nu heller ikke kan overholde deres leveringsaftaler.

Af denne grund vil virksomheder til tider søge at overtage flere dele af forsyningskæden, så de ikke er nær så afhængige af andre virksomheder for at kunne leve op til deres aftaler. En sådan beslutning om at udvide og frigøre en virksomhed kaldes også for integration i forsyningskæden. Dette kan ske ved at gå forlæns eller baglæns i forsyningskæden i forhold til virksomhedens nuværende placering. Ved at overtage andre dele af forsyningskæden overtager den givne virksomhed mere ansvar, men mindsker muligheden for at opleve forsinkelser eller lignende, da den nu selv har kontrol over leddet.