Kreditnota

En kreditnota er et tilgodehavende som køber har hos sælger. En kreditnota udstedes af sælger. Men hvad er kreditnota?

Kreditnota på engelsk hedder simpelthen en 'credit note' eller et 'credit memorandum'.

Hvad er en kreditnota?

En kreditnota kan betegnes som en ”faktura i minus”, hvilket betyder, at fakturaen viser, hvad kunden har som tilgodehavende hos sælger.

En faktura udstedes som led i afviklingen af en handel, som sælgeren udsteder når ordren på varen er behandlet (en faktura vil enten blive afleveret sammen med varen eller tilsendt på mail eller med post). En kreditnota kan efterfølgende udstedes af sælger af flere forskellige årsager.

En kreditnota til køberen vil kunne udstedes af følgende årsager:

 1. Varen tilbageleveres til sælgeren.
   
 2. Det fakturerede stykantal er større end det leverede.
   
 3. Den fakturerede stykpris er højere end aftalt.
   
 4. Der forekommer en fejl ved det leverede, som berettiger kunden til prisnedslag.
   
 5. Ud af den samlede mængde varer, er der enkelte varer der er beskadigede (måske ved transporten). 

Hvad betyder en kreditnota i praksis?

Hvis køberen allerede har betalt den oprindelige faktura, der blev udstedt ved salget, opnår køber et tilgodehavende hos sælger.

Hvis køberen ikke har betalt endnu skal køberen dermed betale forskellen mellem fakturabeløbet og kreditnotaen til sælgeren.

En kreditnota vil skulle indeholde samme informationer som en almindelig salgsfaktura. Den skal indeholde dato, sælgers oplysninger, købers oplysninger, oplysninger om varen samt momsen på købet.

Kreditnota-eksempel

En køber bestiller en række varer fra en sælger. Sælgeren afsender en elektronisk faktura til køberne og de betaler den. På grund af problemer med underleverandører, sender sælger først varerne efter at fakturaen er betalt.

Da køber modtager varerne, opdager man, at der er overfladiske fejl på en af varerne (vare A), samt at der kun er leveret 8 stk af vare B, hvor man er faktureret for 10 stk.

Køber kontakter derfor sælger og beder om et prisnedslag på vare A, samt oplyser om manglen på 2 stk af vare B. Sælgeren vil efterfølgende udstede en kreditnota til køberen, indeholdende prisnedslaget (vare A) og de to mangler (vare B). 

Nu har den der købte varerne et tilgodehavende (kredit) hos sælger, som enten kan fratrækkes en fremtidig ordre eller straks tilbagebetales.