Operation Dagsværk – succesrige projekter

Den 5. november er det den 27. dagsværksdag. Det er dagen, hvor morgentrafikken omkring gymnasierne er væk, og hvor lokalerne står tomme. Eleverne er nemlig sendt på arbejde for at tjene penge, som skal doneres til et godt formål. I år går pengene til homoseksuelles rettigheder i Kenya.

Gennem årene har Operation Dagsværk hjulpet til i alle verdens kroge og hjørner. Sierra Leone fik hjælp i 2013, Irak i 2012, Peru i 2011, Burma i 2010 og Tanzania helt tilbage i 1985. Pengene er blevet sendt vidt omkring, og vi har taget en snak med Operation Dagsværks projektsekretær, Aske Helweg Krarup, om, hvordan det er gået med nogle af de tidligere projekter. Helt præcis i Peru og i Burma. Her fortæller Aske Helweg Krarup, at især sidstnævnte er ét af de mest eksemplariske projekter i Operation Dagsværks historie.

Peru 2011 – Den store mod den lille

​I 2011 blev der samlet 6,2 millioner kroner ind til det oprindelige folk omkring Corrientes-floden i Perus regnskov.

Foto: Steven Achiam

Gennem 40 år har olieselskaber udnyttet en svag peruviansk stat til at udvinde olie i området, og det har forurenet floden og al naturen omkring. Og livsgrundlaget for det oprindelige folk i regnskoven er smuldret år efter år. I 2011 gik Operation Dagsværks projekt ud på at hjælpe de mennesker, hvis natur og hjem er blevet spoleret og ødelagt af store olieselskaber.

Siden 2011 er der sket en del. Pengene fra dagsværksdagen er især gået til at give de unge mennesker adgang til undervisning; herunder især undervisning i miljø. Aske Helweg Krarup uddyber:

- Undervisningsmulighederne for det oprindelige folk er helt elendige. Derfor har vi implementeret et undervisningsprogram på både spansk og de oprindeliges eget sprog, som er blevet godkendt af undervisningsministeriet i Peru.

Ét af de helt store problemer for det oprindelige folk har været, at de selv har deltaget i arbejdet for olieselskaberne. De har simpelthen ikke været klar over, hvor meget det skader naturen og deres levevilkår.

I 2014 er mange flere fra de berørte områder blevet indskrevet på skoler. Over 80 % modtager bedre undervisning, og der er kommet mange flere lærere til, viser de foreløbige resultater. Det er gået i den rigtige retning, men der er lang vej endnu. Befolkningen i området skal klædes endnu bedre på til at tage kampen op:

- Ved at uddanne den næste generation til at være bevidste om miljøet, kan vi på sigt gøre en stor forskel i området, fortæller Aske Helweg Krarup.

Burma 2010 – Ud ad militærets jerngreb

Foto: Christian Holst

For fire år siden samlede danske gymnasieelever 6,5 millioner kroner ind til burmesiske børn og unge. Burma har været styret af et strengt militær, siden landet blev uafhængigt af den britiske kolonimagt i 1947. Det har ført til lokale stridigheder og spændinger mellem etniske grupper, hvilket har fastholdt befolkningen i dyb krise og fattigdom. Mange er derfor flygtet til Thailand som illegale flygtninge.

Skoler, sundhedsydelser og andre basale ydelser er blevet forsømt. Langt de færreste unge går i skole, alt undervisningsmateriale skal godkendes af militæret, og undervisning der lægger op til kreativ og selvstændig tænkning er forbudt.

Formålet med indsamlingen i 2010 var at gøre det muligt for unge burmesere, både i Burma og Thailand, at modtage god og stabil undervisning, så de kan klare sig selv og på sigt kan komme ud af militærets jerngreb. Med andre ord blev pengene fra gymnasieeleverne brugt til at være med til at skabe fundament for et stærkt og demokratisk Burma.

Aske Helweg Krarup fortæller, hvordan det er gået:

- Bare i seneste halvdel af 2013 fik ca. 2.500 lærere træning i kritisk tænkning og elevcentrerede undervisningsmetoder. Det er mere end dobbelt så mange, som de ca. 1.000 lærere, der var målet. Derudover er der blevet gjort et stort arbejde for at involvere forældrene i deres børns skolegang. I sidste halvår af 2013 deltog over 6.000 forældre i kurser, der skal involvere dem i deres børns uddannelse, og det er tre gange så mange som forventet. I et land, hvor de færreste forældre selv har en uddannelse, er det afgørende, at de bakker op om deres børns skolegang.

- Projektet har gjort en forskel for tusindvis af børn og unge, der ellers ikke ville have haft mulighed for at få en uddannelse. Lærere er blevet langt bedre til deres arbejde, og der er blevet udviklet gode undervisningsmaterialer, som vil skabe en langt bedre undervisning af både lærere og elever – også efter, at Operation Dagsværks projekt er afsluttet.

Et generelt træk ved de fleste af Operation Dagsværks projekter, er, at de ikke er ’her-og-nu-løsninger’. Det er problemerne for komplekse til. Derfor hjælper Operation Dagsværk med at klæde de lokale på til selv at gøre en forskel. Projekterne fra 2012 og 2013 i Irak og Sierra Leone er stadig godt i gang, og der kommer snart nogle resultater herfra.