Fremlæggelse - 9 gode råd!

Fremlæggelser er en stor del af undervisningen i gymnasiet, og de er umulige at komme udenom. De fleste ville nok synes, at det kunne være fedt, hvis man kunne slippe, men det er desværre ikke tilfældet. Og her er strategisk placeret fravær ikke en mulighed. Du skal med garanti fremlægge til eksamen, hvor det virkelig tæller, og af den grund ville det være at skyde sig selv i foden, hvis ikke du udnytter de muligheder for at øve dig, som undervisningen tilbyder.

Foto: Candybox Images, Dreamstime.com

Øvelse gør mester, og gode mundtlige fremlæggelser går hånd i hånd med gode mundtlige årskarakterer. Vi giver dig herunder en masse gode råd til din fremlæggelse. Idéerne kan du bruge som retningslinjer, men du bør stadig være opmærksom på, at en god fremlæggelse først og fremmest bunder i, at du forstår det emne, du fremlægger om. Det er altafgørende og derfor det første og vigtigste råd herunder. Hvis du ikke ved hvad du taler om, så er en kreativ fremlæggelsesmetode, din klare og høje stemme eller din gode tidsfornemmelse ikke afgørende for din præstation. 

Den gode fremlæggelse 

 1. Sæt dig ind i stoffet. Hvis dit mål er at kunne tale frit, så hjælper det, hvis du sætter dig godt ind i stoffet. Jo bedre du kan dit stof, jo lettere er det at tale frit, og jo mere kan du imponere din lærer og dine klassekammerater med din fremlæggelse.
   
 2. Øv fremlæggelsen inden. Det er ikke banebrydende ny viden, at forberedelse er en god idé, men det er dét, der virker allerbedst. Øv fremlæggelsen igennem aftenen inden, gerne foran spejlet. Hvis du har en PowerPoint, så øv samtidig med, at du skifter slides. Tag også tid på det. Og gør så det hele igen, indtil den sidder lige i skabet.
   
 3. Lav et godt diasshow. Din PowerPoint-præsentation skal supplere din fremlæggelse – ikke omvendt! Det er vigtigt, at der ikke står for meget på dine slides – det er forvirrende for publikum. En god tommelfingerregel er 4-5 korte sætninger pr. slide. Det kunne være forklaringer af begreber eller gode pointer. Det er bedre at være sparsom end for gavmild med ordene på dine slides, men rene stikords-præsentationer er i de fleste tilfælde også for lidt.
   
 4. Lav notekort. Brug små talekort til fremlæggelsen som notepapir i stedet for hele A4-ark. Almindelige stykker papir fylder ret meget, og mange har en tendens til at flagre rundt med dem, når de bliver nervøse. Små talekort på størrelse med et postkort eller bare et halvt A4-ark er mere overskueligt – både for dig og for publikum.
   
 5. Omskriv lange sætninger. Jo mindre tekst jo bedre. Dit talepapir behøver ikke at være rene stikord, og det er forskelligt, hvad folk er mest trygge ved. Men prøv at gøre det så kortfattet som muligt - gerne i punktform også, så du ikke mister overblikket midt under fremlæggelsen.
   
 6. Læs ikke op. Det er sikkert et råd, du har hørt og fået mange gange, men mange laver stadig den helt basale fejl, at de læser op fra et stykke papir. Lad være med det. Din lærer vil langt hellere have, at du prøver at tale frit, end at du bare læser op.
   
 7. Brug kroppen. Dit kropssprog udgør op mod halvdelen af din samlede kommunikation. Det skal derfor ikke undervurderes. Du kan tale nok så frit, men hvis du står stille med armene ned langs siden, så trækker det ned i den samlede oplevelse. Brug derfor hænderne, bevæg dig og skab øjenkontakt. Øv dig gerne foran spejlet.
   
 8. Tal højt og tydeligt. Hvis du bliver nervøs, kan du let komme til at mumle og tale for hurtigt. Tænk over dit toneleje og forsøg så vidt muligt at tale, så alle kan både høre og forstå dig. 
   
 9. Hold styr på tiden. Læg en smartphone med et stopur foran dig, eller sæt din bærbare til at tage tid. Hvis du har øvet på tid hjemmefra, og stopuret kører foran dig til selve fremlæggelsen, så ved du hele tiden, hvor langt du er. Og så er det også lettere at justere, hvis du har været for hurtig eller langsom.

Øvelse gør som nævnt mester. Prøv at love dig selv, at du ved de næste tre fremlæggelser virkelig arbejder seriøst med det. Så kommer du med garanti til at forbedre dig på samtlige parametre. Bed eventuelt din lærer om at lægge mærke til, hvordan du klarer dig, og om at give dig lidt feedback på, hvad du kan forbedre til næste gang. Jo bedre du bliver, jo lettere bliver det at tackle eventuel nervøsitet, og jo bedre karakterer kan du få.