Søgning på: filosofi c noter. Resultater: 61 til 80 af 69
 • Strukturformel | Atom

  Kompendie
  En strukturformel adskiller sig fra molekylformlen og den empiriske formel ved at beskrive alle strukturelle detaljer om et molekyle. Det er altså både muligt at bestemme molekylformlen og den empiriske formel ud fra en strukturformel. Det gælder også, at strukturformlen for et molekyle er unik. ...
 • CO2 | Kemiske forbindelser

  Kompendie
  CO2, også kendt som carbondioxid, kuldioxid og kultveilte, er en farveløs, lugtfri gas og en atmosfærisk luftart.Hvad er CO2?CO2 er molekylformlen for ét molekyle kuldioxid (eller carbondioxid), der består af ét kulstofatom og to oxygenatomer, som navnet indikerer. Carbondioxid-mole...
 • Kapitel 4 | Bølger | Fysik formelsamling

  Kompendie
  Matematisk beskrivelse af bølgerEn periodisk bølge med amplitude , vinkelhastighed og faseforskydning kan matematisk beskrives ved funktionen:Når \(\lambda\) er bølgelængden og \(v\) er bølgehastigheden er \(k\) givet ved: Vinkelhastighed formelSammenhængen mellem en bølges vinkelhastighed , pe...
 • Elektromagnetisk stråling | Magnetisme

  Kompendie
  Elektromagnetisk stråling er en gruppe af forskellige bølger, som alle fungerer efter samme principper.Elektromagnetisk stråling kan både ses som bølger og som partikler, afhængigt af hvordan man ser på det. Hvis man ser elektromagnetisk stråling som partikler i stedet for bølger, har de det tilf...
 • Elektromagnetisme | Magnetisme

  Kompendie
  Elektromagnetisme er en af de fire fundamentale naturkræfter i fysikken. Elektromagnetismen beskriver de sammenhænge, der er mellem elektriske strømme og magnetiske felter.Den elektromagnetiske kraft findes overalt i universet. Det er den kraft, der får alle slags partikler, der har en elektrisk ...
 • Elektriske felter | Fysik formelsamling

  Kompendie
  I et elektrisk felt fra en punktladning vil en anden punktladning blive påvirket af en elektrisk kraft Coloumbkraften , som afhænger på følgende måde af afstanden mellem de to punktladninger : Hvor er enhedsvektoren rettet fra mod .Elektrisk ladede partikler frastøder hinanden, hvis ders lad...
 • Q-værdi | Kernefysik

  Kompendie
  Q-værdien for en kernefysisk eller kemisk reaktion, er mængden af energi reaktionen afgiver eller bruger.Q-værdien findes ved at tage forskellen i masse før og efter reaktionen. Q-værdi måles normalt i MeV, mega-elektronvolt.Hvis reaktionen afgiver energi kaldes den for exoterm. Hvis reaktionen b...
 • Nulreglen | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Nulreglen er en regel i matematik, der siger at hvis produktet af to tal giver nul, er mindst et af de to tal lig med nul.Altså når man har to tal, og kalder dem a og b, kan man skrive nulreglen op således:Det betyder at når a gange b er nul, så gælder det at a = 0 eller b = 0 (eller begge dele)....
 • Faktorisering | Matematik formelsamling

  Kompendie
  Faktorisering er en række metoder til at bryde matematiske udtryk op i mindre dele, der ganges sammen.De forskellige dele af et gangestykke kaldes faktorer, og faktorisering går altså ud på lave et udtryk om, så det kun består af faktorer.Den simpleste form for faktorisering består i at lave et t...

Forrige 1 2 3 4 Næste