Målgruppestrategi

Der findes fire forskellige målgruppestrategier, som virksomheden kan benytte, som hver især tilpasser marketingsmixet på forskellige måder, alt efter hvor mange målgrupper man har valgt, og hvordan man bedst mener man kan nå ud til de forskellige målgrupper.

Udifferentieret markedsføring

Når man som virksomhed benytter sig af en udifferentieret markedsføring, vil man ikke tage hensyn til de små forskelle, der nu måtte forekomme mellem de forskellige konsumentenheder, som virksomheden henvender sig til, hvilket betyder, at man benytter det samme marketingsmix til alle. Hvis man som virksomhed vælger at benytte denne markedsføringsstrategi, kan det typisk skyldes, at man har vurderet sig frem til, at forskellen i præferencer for de forskellige grupper er så små, at der ikke forekommer økonomiske fordele ved at differentiere markedsføringen mellem de forskellige segmenter.

Eksempel: Arriva – samme markedsføring til alle

Differentieret markedsføring

Ved denne målgruppestrategi vil virksomheden benytte forskellige marketingsmix til de forskellige segmenter. Man tilpasser altså sit marketingsmix til de forskellige segmenter, så man nemmere kan opfylde de ønsker og behov, som de har til virksomheden.

Eksempel: L’ORÉAL – forskellig markedsføring til kvinder og mænd i forskellige aldre

Koncentreret markedsføring

Når man som virksomhed vælger at benytte den koncentrerede markedsføring betyder dette, at man vælger at rette sin markedsføring mod et enkelt segment, fordi man kender til dette segments ønsker og behov i særlig højere grad end de andre udvalgte segmenter, som man har udvalgt som målgruppe.

Eksempel: Ung Rejs - markedsføring til et enkelt segment

En-til-en markedsføring

Ved en-til-en markedsføringen retter markedsføringen sig nu ikke længere ud til det enkelte segment, men til den enkelte forbruger. Man tilpasser hvert marketingsmix, så det opfylder kundens ønsker og behov på flest mulige måder. Mange ”high-end” virksomheder, der producerer dyre møbler, skræddersyet tøj eller noget så simpelt som computere (Dell), hvor du selv kan bestemme skridt for skridt hvad den skal indeholde, er dem som typisk benytter sig af en-til-en markedsføring. Det er sværere for virksomheder, der benytter sig af lave omkostninger som deres konkurrencemæssige fordel, da disse har valgt at lægge fokus på billigere produkter frem for ekstra service.

Eksempel: Dell Computers – skræddersy din egen computer