Bograpport

Denne bograpport-skabelon giver en række eksempler på, hvad man kan komme ind på når man arbejder med en bograpport. Skabelonen for hvordan man skriver en bograpport er opdelt i forskellige afsnit herunder og du kan derfor benytte artiklen som en bograpport-model for hvordan du skal gribe opgaven an.

Forside

På forsiden kan man vise, hvilken bog bograpporten handler om. Det kunne være en idé at bruge et billede af bogen eller noget, der har forbindelse til den. Titlen på bogen bør fremgå af forsiden. Derudover skal der være oplysninger om forfatterens navn, forlaget der har udgivet bogen, antal sider, dit eget navn og måske også din klasse.

Resume

Der skal være et resumé i en bograpport. Den skal fortælle om bogens handling. Resuméet skal være præcist og ikke for langt. Det må ikke blive for detaljeret, men det skal sikre, at læseren af bograpporten forstår handlingen i grove træk. Når man skal skrive et resumé, er det vigtigt at huske, at man ikke må vise sin egen personlige mening. Derimod skal man forholde sig neutralt til bogens handling.

Personkarakteristik

I en bograpport bør der være personkarakteristikker af de vigtigste personer. De personer, som kun spiller en lille eller ingen rolle i bogen, skal du ikke lave personkarakteristikker af. Udvælg derfor de vigtigste, og lav en grundig beskrivelse af hver af dem.

Du kan både lave en indre og en ydre personkarakteristik. Når man laver en ydre personkarakteristik, skal man beskrive alt det, man kan se på en person. Det er altså alle de informationer om personens udseende, der står skrevet i bogen, som skal med i den ydre personkarakteristik.

Den indre personkarakteristik skal indeholde alle de informationer, bogen giver, om hvordan personerne er. Her skal det beskrives, hvordan personerne opfører sig, hvordan han eller hun er i forhold til andre og noget om, hvorfor personen handler, som denne gør.

Når man skriver en personkarakteristik, skal man vise, hvor i bogen man læser det, man beskriver. Kom derfor med eksempler fra bogen, der understreger, hvor du har informationerne fra i din bograpport.

Tiden

Beskriv hvornår bogen foregår, hvis dette oplyses. Måske angives der præcist, hvilket årstal der er tale om. Det kan også være, der er oplysninger om personernes tøj, eller måden de bor på, som kan fortælle noget om, hvornår bogens handling finder sted. Giv et eksempel på, hvor i bogen du læser, hvornår den foregår. Det kan også være, det ikke er muligt at fastslå, hvornår den foregår. Beskriv også i bograpporten, hvor lang tid handlingen strækker sig over.

Miljøkarakteristik

I denne del af bograpporten skal du beskrive det miljø, handlingen udspiller sig i. Beskriv husene, personerne færdes i, om de bor på landet eller i byen, den omkringliggende natur eller et andet miljø, der lægges vægt på i bogen.

Udover det fysiske miljø er der også et socialt miljø, som skal beskrives. Forsøg med eksempler at beskrive, hvad det er for en slags samfund, personenerne lever i. Er det fx et rigt eller et fattigt miljø, og hvor i bogen ser du det?

Temaer

De temaer der optræder i bogen er meget vigtige og skal derfor medtages i en bograport. Hvad er det, bogen handler om? Er det kærlighed? Venskab? Krig? Eller er det noget helt andet, der er det centrale i bogen? Her er det også vigtigt at give eksempler på, hvor i bogen du ser, at netop det er bogens tema. Måske er der flere temaer at finde i bogen.

Anmeldelse/Vurdering

I denne del af bograpporten skal din egen mening om bogen komme frem. Husk, at det kun er i denne del, du må vise din egen holdning til bogen. Du skal forestille dig, at du skal give en anmeldelse af bogen. Det kan være en idé at besvare disse spørgsmål, når du skal give din vurdering af bogen:

  • Er den god eller dårlig?
  • Hvorfor mener du den er det ene eller det andet?
  • Hvad gør bogen god/dårlig?
  • Vil du anbefale andre at læse bogen?
  • Hvad fik du ud af at læse bogen?