Kondensator

En kondensator er en elektronisk komponent, som kan oplagre en lille mængde elektrisk energi i kort tid. En elektrisk kondensator kan også kaldes en kapacitor.

Der findes også et apparat kaldet en kondensator, som bruges til at lade vanddampe fortætte. En kondensator lader altså vanddampen kondensere og fanger fortætningsvarmen med en form for afkøling. Oftest køles en kondensator med vand eller luft. Kondensatorer bruges i mange former for kraftværker og industri.

Resten af denne artikel vil omhandle elektriske kondensatorer. En elektrisk kondensator fungerer ved, at to stykker ledende metal anbringes overfor hinanden med en form for isolering i mellem dem. De to stykker tilsluttes et elektrisk system, og der vil opbygges en forskel i ladning på de to sider af det isolerende materiale. Dette betyder at når strømmen afbrydes, vil ladningsforskellen være til stede i et stykke tid, indtil den er sivet igennem det isolerende materiale.

Kondensatoren fungerer altså i mellemtiden som et batteri, da ladningen kan bruges til at drive elektriske apparater. Kondensatoren kan genoplades igen og igen, men kan ikke holde så meget energi som almindelige batterier.

Den elektriske kondensator er en uundværlig komponent i de fleste elektriske systemer, og de findes i mange forskellige typer og styrker. En kondensators evne til at holde på energi, dens kapacitans, måles i enheden Farad. Farad er en standardenhed og 1 Farad er defineret til kapaciteten af en kondensator, der lagrer en ladning på 1 coulomb med en spænding på 1 volt. Typisk har kondensatorer kapacitanser mellem 1 picofarad (10-9 farad) og 1 farad.

Superkondensator

En superkondensator en form for elektrisk kondensator, der har langt større kapacitans end normale kondensatorer. Der bliver forsket meget i at lave nye og mere effektive superkondensatorer, og mange mener, at superkondensatorer kan komme til at have en stor rolle for elbiler og andre elektriske maskiner, der har brug for at lagre strøm.

Man arbejder på at få udviklet en superkondensator, som kan lagre lige så meget som regulære batterier, samtidig med at den har kondensatorens gode egenskaber, som for eksempel hurtig genopladning og lavt energitab.