Elastiske kræfter

En kraft er elastisk, hvis den er rettet mod et bestemt punkt, ligevægtsstillingen, og kraften er ligefrem proportional med afstanden \(x\) fra ligevægtsstillingen.

Proportionalitetskonstanten k kaldes for fjederkonstanten. 

\vec F_{res} = - k \cdot \vec x

Formel for svingningstid fjeder

Svingningstiden T for en partikel med massen m, der er påvirket af en elastisk kraft med fjederkonstanten k.

T = 2\pi \cdot \sqrt \frac mk

Potentiel energi i en fjeder

Den potentielle energi E_{pot} i et elastisk system med fjederkonstanten k afhænger på følgende måde af afstanden fra ligevægtsstillingen x:
E_{pot} = \frac 12 \cdot k \cdot x^2