"
>

Elastiske kræfter

En kraft er elastisk, hvis den er rettet mod et bestemt punkt, ligevægtsstillingen, og kraften er ligefrem proportional med afstanden \(x\) fra ligevægtsstillingen.

Proportionalitetskonstanten \(k\) kaldes for fjederkonstanten. 

\[  \vec F_{res} = - k \cdot \vec x \]

Formel for svingningstid fjeder

Svingningstiden \(T\) for en partikel med massen \(m\), der er påvirket af en elastisk kraft med fjederkonstanten \(k\).

\[  T = 2\pi \cdot \sqrt \frac mk \]

Potentiel energi i en fjeder

Den potentielle energi \(E_{pot}\) i et elastisk system med fjederkonstanten \(k\) afhænger på følgende måde af afstanden fra ligevægtsstillingen \(x\):
\[ E_{pot} = \frac 12 \cdot k \cdot x^2 \]