Gravitation

Gravitationskraften \vec F_{grav} mellem to legmer med masserne m og \(M\) i afstanden ||\vec r|| fra hinanden er givet ved: 
\vec F_{grav} = G \cdot \frac {m\cdot M}{r^2}\cdot \frac {\vec r}{r}

Potentiel energi i gravitationsfelt

Den potentielle energi E_{pot} af to legmer med masserne m og m i afstanden r fra hindenden er givet ved: 
E_{pot} = - G \cdot \frac {m\cdot M}{r}

Tabelværdi for gravitationskonstanten G

G = 6,67384 \cdot 10^{-11} \rm \frac {N\cdot m^2}{kg^2}

Kilde: NIST / CODATA 2010.