Tyngdekraft

Tyngdekraften \vec F_T på et legme med masssen m, som befinder sig et sted hvor tyngdeaccelerationen er g er givet ved: 

\vec F_T = m \cdot \vec g

Bemærk: Tyngdeaccelerationen er ikke konstant, men afhænger bl.a. højden. 

Potentiel energi i et homogent tyngdefelt

Den potentielle energi E_{pot} af et legme med massen m i højden h over nulpunktet i et homogent tyngdefelt er givet ved: 

E_{pot} = m\cdot g \cdot h