Impuls og kollisioner

Impuls

Impulsen \vec p af en partikel som bliver påvirket med en kraft \vec F er defineret som: 

\textrm{d}\vec p = \vec{F} \textrm{d}t

Impulsen \vec p af en partikel med masse m og hastighed v er produktet af den gennemsnitlige kraft <\vec F> og den tid \Delta t = t_{slut} - t_{start} hvori kraften virker: 

\vec p = <\vec F> \cdot \Delta t = \int^{t_{slut}}_{t_{start}} \vec F(t) \textrm{d} t = m \cdot \vec v

Læs mere om impuls i vores kompendie-sektion.

Kollisioner

Impulsen i en kollision er altid bevaret: 

\Delta p_{total} = 0

Stød

Et stød mellem to genstande med masse m_1 og m_2 og hastighed \vec u_1 og \vec u_2 før stødet og \vec v_1 og \vec v_2 efter stødet kan skrives som: 

m_1 \cdot \vec u_1 + m_2 \cdot \vec u_2 = m_1 \cdot \vec v_1 + m_2 \cdot \vec v_2

Q-værdien

Q-værdien for en proces er tilvæksten af den kinetiske energi under processen. Et sammenstød kaldes \textit{elastisk}, når Q-værdien for stødprocessen er 0. 

Q = \Delta E_{kin} = E_{kin,efter} - E_{kin,før}