Stråling

Stråling og bølger er meget nært forbundet. Stråling er bølger, men bølger kan også være andet end stråler.

Hvad er stråling?

Stråling er kort sagt bølger af partikler. Der findes flere forskellige typer stråling med forskellige egenskaber. Man kan 'groft' dele strålerne op i hvilke partikler de består af. Enten fotoner, alfapartikler (2 protoner + 2 neutroner), elektroner, neutroner eller større kerner.

Elektromagnetisk stråling består af fotoner. Eksempler på elektromagnetisk stråling er lys, gammastråler, radiobølger, mikrobølger og røntgenbølger. Alle bevæger sig med lysets hastighed. Forskellen på disse bølger er at de har forskellig frekvens og energi.

En højere energi betyder at der skal mere til for at stoppe strålingens partikler, hvilket betyder at de kan gøre mere skade. Vi deler ofte elektromagnetisk stråling op efter deres energi. Gammastråling har den højeste energi, så kommer røntgenbølger, og dernæst lysbølger, mikrobølger og radiobølger.

Nogle af disse former for elektromagnetisk stråling kan samtidig klassificeres som ioniserende stråling, hvilket vil sige at de har nok energi til at ionisere de partikler de støder ind i. Generelt er det kun gamma- og røntgenstråling, der kan være ioniserende. Meget af den elektromagnetiske stråling bliver skabt ved radioaktivt henfald. Se artiklen Gammastråling

Alfastråling er en form for radioaktiv stråling. Den består af alfapartikler, som er opbygget af to protoner og to neutroner. Dette er det samme som helium-kernen har, og derfor kaldes alfapartikler ofte for heliumkerner. Se artiklen Alfastråling.

Betastråling er en anden form for radioaktiv stråling, der består af elektroner. Se artiklen Betastråling.

Der findes også stråling bestående af neutroner og større kerner. Se artiklen Ioniserende stråling.

Ethvert sted på jorden er man udsat for stråling, og i hele universet er der ikke ét punkt, hvor man ikke er udsat for stråling. Vi kalder summen af alle de former for stråling, man bliver udsat for, for baggrundsstråling. Se artiklen Baggrundsstråling.

Læs også om elektromagnetisk stråling i kompendiet om magnetisme.