At dividere - hvordan dividerer man?

I denne artikel vil vi vise hvordan man dividerer. At dividere går ud på at finde ud af, hvor mange gange et tal går op i et andet.

Der findes forskellige metoder til at dividere i hånden. Her vil vi blot vise en af dem.

Der findes også forskellige måder at skrive division på. Man kan bruge semicolon, skråstreg eller brøk. Alle betyder det samme når man dividerer.

Dividere tegn:

2\text{ : }3 = 2\text{ / }3 = \frac{2}{3}

For division af brøker, se artiklen Dividere brøker.

Eksempel 1

Vi starter med et simpelt eksempel for at vise metoden til at dividere i hånden. Vi skal dividere 72 med 6 (72/6). Vi sætter det op på følgende måde

6 | 72

Vi tager det første tal, og ser om det går op i det andet tals ciffer længst til venstre. 6 går op i 7 én gang (altså 6 gange 1), med en i mente. Vi skriver et et-tal over 7 og skriver mellemregningen nedenunder.

     1
6 | 72
     6
     1

Her kan vi altså se at 6 går 1 gang op i 7 og at der bliver 1 tilovers. Næste skridt er at tage det næste ciffer ned ved siden af vores 1 som var til overs.

     12
6 | 72
     6
     12
     12
       0

Der står nu 12 og vi skal se om 6 går op i 12. Det gør det præcis 2 gange. Vi skriver 12 nedenunder, så vi tydeligt kan se at der ikke bliver noget til overs, da 12 minus 12 selvfølgelig er 0.

Vi sætter også 2 tallet op øverst til venstre 1 tallet. Og dermed har vi vores resultat. 72 divideret med 6 er lig 12.

Eksempel 2

Vi vil nu kigge på et eksempel på, hvordan man dividerer to større tal på papir.

6240 \text{ : } 32

Vi skal udregne 6240 divideret med 32. Vi går efter sammen fremgangsmåde. 32 går ikke op i 6, så vi tager næste ciffer med og ser om 32 går op i 62. Det gør det 1 gang.

         1
32 | 6240
       32
       30

Vi skriver mellemregningen op, og 62 - 32 giver os 30 så der er 30 til overs.

Vi trækker nu næste tal ned:

         1
32 | 6240
       32
       304

Nu skal vi altså se, hvor mange gange 32 går op i 304. Vi kan få 32 til at gå op i 304 9 gange og ikke mere. 32 gange 9 er 288:

         19
32 | 6240
       32
       304
       288
         16

Vi får altså 16 til overs. Vi trækker det sidste ciffer ned og får 160. 32 går 5 gange op i 160, og 32 gange 5 er 160, så der er ikke noget til overs.

         195
32 | 6240
       32
       304
       288
         160
         160
             0

6240 divideret med 32 er altså 195.

Eksempel 3

Vi vil nu se på division med rest. Vi vil regne 80 divideret med 32:

         2
32 | 80
       64
       16

32 går altså 2 gange op i 80, men vi har en rest på 16. Vi kan skrive dette som en rest, eller vi kan udregne det til et kommatal. Vi får kommatallet ved at udvide med et 0. Dette kan vi gøre, fordi 80 er præcis det samme som 80,0, så vi kan altid hente et ekstra 0 efter kommaet.

         2,5
32 | 80
       64
       160
       160
         0

Det giver os 160 og 32 går præcis 5 gange op i 160. Altså 80 divideret med 32 er lig 2,5.