Matematik formelsamling

Få hjælp til matematik med Studieportalens Matematik Formelsamling.

Her får du gratis hjælp til de formler, du skal kunne i matematik. Men siderne indeholder meget mere end blot formler.

På alle sider er der tilhørende definitioner og forklaringer på de forskellige matematiske udtryk og emner. Derudover er der mange eksempler, der skal være med til at øge forståelsen for de matematiske formler og den iboende matematiske logik.

Nogle matematiske udtryk er specifikke for et matematisk emne. 

Eksempelvis Herons formel til at beregne arealet af en trekant. Herons formel hører derfor til under trigonometri.

På samme måde er artiklen om et andengradspolynomium naturligt placeret under andengradsligning. 

Andre matematiske udtryk benyttes indenfor flere matematiske emner. 

Eksempelvis vinkelhalveringslinje og midtnormal. Men de er placeret under trigonometri, da de to udtryk er med til et definere den omskrevne og indskrevne cirkel, der er specifikke for trigonometri.

En parabel er heller ikke specifik for en andengradsligning. En parabel er en grafisk afbildning, som også ses i forbindelse med andre potensfunktioner. Men artiklen om en parabel er placeret her, da en andengradsligning er den mindste potensfunktion, hvor den optræder.

På de kommende sider kan du finde de mest anvendelige matematiske formler. Siderne er inddelt efter matematikkens hovedemner; trigonometri, andengradsligning, lineære funktioner, procentregning, rentesregning, annuitetsregning, deskriptiv statistik, geometri (plan og rum), potensfunktion, potensregneregler, differentialregning, integralregning, sandsynlighedsregning, eksponentielle funktioner, logaritmer og et kapitel om generelle regneregler.

Hvis du ikke kan finde den formel, du skal bruge, så skriv til supporten.