Midtnormal

En midtnormal til et linjestykke er en vinkelret linje, der deler det pågældende linjestykke i to lige store stykker. Med andre ord halveres linjestykket af midtnormalen. Således kan man finde midtnormalen til alle sider/linjestykker i en trekant.

En midtnormal kan betegnes lille n. En midtnormal navngives efter det linjestykke, som den deler midt på. 

En midtnormal kan markeres på flere måder. Enten med en lille firkant ved den rette vinkel. Eller med en lille cirkel i det punkt, der fremkommer i den 90 graders vinkel i skæringspunktet mellem linjestykket AC og midtnormalen for AC. Derudover kan man sætte to små lighedstegn på de to nye ens linjestykker (lighedstegn kan dog ikke stå alene, da det er det samme symbol der benyttes for en median). På figuren herunder er alle tre muligheder markeret.

A B C midtnormal linjestykket AC
Midtnormal til linjestykket AC. 

Midtnormalen til et linjestykke og medianen går igennem samme punkt på hver af trekantens sider. Forskellen er at midtnormalen er en vinkelret linje gennem punktet hvorimod medianen er en vilkårlig ret linje der ender i den modstående vinkel.

Når man tegner en midtnormal for alle trekantens sider mødes de i ét punkt, skæringspunktet. Dette punkt er samtidig centrum for den omskrevne cirkel. Et vilkårligt punkt på midtnormalen har den samme afstand til begge endepunkter på det linjestykke, som den halverer.