Stumpvinklet trekant

I en stumpvinklet trekant er én af trekantens vinkler over 90°. Denne vinkel kaldes for en stump vinkel og definerer dermed trekantens navn. En stumpvinklet trekant kaldes på engelsk for en "obtuse triangle".

En stumpvinklet trekant kan kun have én vinkel, der er større end 90°, da summen af alle trekantens vinkler er 180°. Når en af vinklerne er større end 90°, skal summen af de to øvrige vinkler dermed være mindre end 90.

Denne type trekant er dermed karakteriseret ved at have en meget stor vinkel, over 90° og stump, og som følge heraf to andre meget små 'spidse' vinkler. Læs mere om spidsvinklede trekanter, og hvad der definerer denne type trekant i artiklen om emnet. 

Figuren herunder illustrerer forskellige udseender af en stumpvinklet trekant.  


Eksempler på stumpvinklede trekanter.

Vinkler, der er ikke er en ret vinkel, kan markeres med en bue, i modsætning til det lille kvadrat der markerer en ret vinkel. Dette kan med fordel gøres, hvis en vinkel umiddelbart kan ligne en ret vinkel, men IKKE er det. Hvis en vinkel ikke er markeret med en firkant, er udgangspunktet, at vinklen enten er spids eller stump.

En stumpvinklet trekant kan samtidig også være karakteriseret som en ligebenet, ensvinklet og kongruent trekant. Men med en stump vinkel kan den naturligvis ikke være en ligesidet trekant.

Stumpvinklet trekant beregning

De stumpvinklede trekanter hører under kategorien af en vilkårlig trekant. I beregningen af sider og vinkler i en stumpvinklet trekant skal man benytte cosinusrelationerne og sinusrelationerne.