Spidsvinklet trekant

Definitionen på en spidsvinklet trekant er, at alle 3 vinkler skal være under 90°. En vinkel under 90° kaldes for en spids vinkel. En spidsvinklet trekant kan have mange forskellige udseender. Forekommer der en vinkel over 90°, er der i stedet tale om en stumpvinklet trekant.

Den engelske betegnelse for en spidsvinklet trekant er "acute triangle". 


Eksempler på spidsvinklede trekanter..

Vinkler, der ikke er rette, markeres med buer i stedet for en lille firkant, der angiver at en vinkel er ret - dvs. 90°.

Når man tegner en vinkel, der umiddelbart kunne ligne en ret vinkel, men som IKKE er det, kan det med fordel markeres med en bue for at vise, at det er en spids vinkel eller en stump vinkel. Hvis der ikke er en markering, må man gå ud fra, at der er tale om enten spidse eller stumpe vinkler.

En spidsvinklet trekant kan samtidig være både en ligebenet, ligesidet, ensvinklet og kongruent trekant. Foruden de mange type trekanter der findes, er der også mange begreber der knytter sig til eksempelvis en spidsvinklet trekant. Se endvidere artiklerne Midtnormal, Vinkelhalveringslinje og den Omskrevne og indskrevne cirkel

Spidsvinklet trekant beregning

Spidsvinklede trekanter er vilkårlige trekanter, og i beregningen af vinkler og sider skal man derfor benytte cosinusrelationerne og sinusrelationerne. I disse artikler kan du finde eksempler på beregninger af sider og vinkler i spidsvinklede trekanter.