Kasse

En kasse er en figur i rumgeometri. En kasse har seks sider, som alle er rektangler. Det vil sige alle vinkler, på en kasses overflade, er rette og alle modstående sider er parallele.


Kasse.

Overfladeareal af en kasse

Overfladearealet findes ved at tage summen af arealet af alle kassens sider.


Kasse med højde (h), bredde (b) og længde (l) markeret.

Hvis man bare har højde, længde og bredde af kassen, kan man bruge følgende formel:

Overfladeareal = 2\cdot (b \cdot h + h \cdot l + b \cdot l)

Vi beregner altså hver af de seks overflader og finder dermed det samlede overfladeareal. Da hver overflade har en modstående ligedannet overflade, skal vi bare gange de tre forskellige overfladers areal med to for at få det samlede overfladeareal.

Se endvidere artiklen Rumfang af kasse.

Eksempel

Vi udregner overfladearealet af en kasse.


En højde på 5 cm, en bredde på 9 cm og en længde på 8 cm.

Denne kasse har højden 5 cm, bredden 9 cm og længden 8 cm. Vi indsætter i vores formel for overfladeareal af kasse:

Overfladeareal = 2\cdot (9 \cdot 5 + 5 \cdot 8 + 9 \cdot 8) = 314

Dens overfladeareal er dermed 314 \; cm^2.