Statistik

Statistik er behandling af data. Det kan være mange typer data, eksempelvis tabeller, spørgeskemaer, registre og meget andet.

Alle mennesker benytter i større eller mindre grad statistik i deres hverdag. Man bliver bombarderet med dem i TV, skolen og arbejdslivet.

Statistik handler helt grundlæggende om at indsamle og ordne en større eller mindre mængde talmateriale.

Statistik kan være mange forskellige ting. Der er grundlæggende to forskellige typer:

  • Deskriptiv statistik, også kaldet beskrivende statistik.
     
  • Inferential statistik, også kaldet analytisk statistik. (Formelsamlingen bliver snart udvidet med dette kapitel)

Hvis man skal være lidt grov kan man sige at den beskrivende statistik er til hverdagsbrug, hvorimod inferential statistik er en videnskab.

På rigig mange videregående uddannelser er statistik en integreret del af undervisningen. Det er derfor et af matematikkens emner, som det er afgørende at have et godt kendskab til.

Den beskrivende statistik er ret simpel for de fleste mennesker, mens den inferentiale er meget kompleks. I Studieportalens Matematik Formelsamling behandles de to emner indenfor statistik seperat, i to del-kapitler.

I deskriptiv statistik beskriver man alle de data som observationssættet indeholder, og præsenterer data på den bedste og mest overskuelige måde. Både med statistiske deskriptorer, som er talværdier for eksempelvis middeltal (gennemsnittet) og grafisk i form af tabeller og figurer.

I inferential statistik tager man en stikprøve, for på baggrund af den at kunne sige noget om hele populationen.

Eksempelvis kan man lave et spørgeskema og indsamle svar fra ca. 1000 danskere. På bagggrund af disse spørgeskemaer ønsker man at kunne generalisere til hele Danmarks befolkning.

Det er meget vigtigt IKKE at konkludere noget, men blot antage en sammenhæng for populationen på baggrund af stikprøven.

I inferential statistik er signifikans et meget vigtigt begreb. Det beskriver nemlig om resultaterne er pålidelige. Hvis signifikans-niveauet er lavt er der ikke nogen tydelig sammenhæng i datamaterialet og tyder istedet på en tilfældighed.