Trappediagram

Et trappediagram i matematik benyttes inden for den deskriptive statistik. Et trappediagram anvendes KUN i forbindelse med ugrupperede observationer.

Et trappediagram benyttes som en grafisk illustration af kumuleret frekvens.

Nogen gange er det svært at finde ud af om man skal tegne et trappediagram eller en sumkurve. Man benytter kun en sumkurve, når der er tale om grupperede observationer, hvorimod et trappediagram altid benyttes med ugrupperede observationer.

Eksempel 1

Lad os se på det eksempel om mål pr. kamp i den tyske Bundesliga, der også benyttes i artiklen Frekvens. Observationssættet med i alt 306 observationer ser således ud:

0 mål = 21 kampe

1 mål = 30 kampe

2 mål = 56 kampe

3 mål = 87 kampe

4 mål = 45 kampe

5 mål = 39 kampe

6 mål = 17 kampe

7 mål = 8 kampe

8 mål = 2 kampe

9 mål = 1 kampe

Det skal opstilles i en frekvenstabel og derefter skal den kumulerede frekvens beregnes, inden et trappediagram kan udformes.

Samlede antal mål pr. kamp, samlet, x

Hyppighed h(x)

Frekvens f(x)

Kumuleret frekvens

0

21

6,86 %

6,86 %

1

30

9,80 %

16,66 %

2

56

18,30 %

34,96 %

3

87

28,43 %

63,39 %

4

45

14,71 %

78,10 %

5

39

12,75 %

90,85 %

6

17

5,56 %

96,41 %

7

8

2,61 %

99,02 %

8

2

0,65 %

99,67 %

9

1

0,33 %

100,00 %

Sum

N = 306

100,00 %

100,00 %

Vi skal nu have tegnet et trappediagram på baggrund af de kumulerede frekvenser.

Trappediagram Excel

I Excel kan man lave et søjlediagram, og derefter ved hjælp af indstillingsændringer lave diagrammet om til et trappediagram.

Husk, at et trappediagram i Excel laves på baggrund af kumuleret frekvens.

I artiklen histogram kan du finde en vejledning til hvordan man konverterer et søjlediagram til et histogram. Husk blot, at for dette diagram, hvor værdierne på x-aksen spænder fra 0 - 9, skal du kun markere kolonnen med den kumulerede frekvens når du påbegynder søjlediagrammet.

Man laver det om til et trappediagram på samme måde som man laver et histogram, når man som her benytter kumuleret frekvens.

I indstillingerne kan man endvidere ændre værdierne på akserne i ’formater akse’ og indstille ’overordnet enhed’ til 0,25 eller som her til 0,05. Dermed inddeles trappediagrammet, så det er nemt at aflæse både øvre og nedre kvartil.

Husk, at et trappediagram kun benyttes når man behandler ugrupperede observationer. Husk endvidere, at det er de kumulerede frekvenser der afbildes i et trappediagram.